Nyheter
NOAH etablerer en pilot for saltutvinning på Herøya. Foto: NOAH

NOAH bygger saltgjenvinningsanlegg

NOAH etablerer nytt anlegg på Herøya.

Kampen om å utnytte ressursene i flyveaske fra avfallsforbrenning skjerpes. Avfallsbransjen.no kunne nylig fortelle at Statkraft Ventures har gått inn som nest største eier i teknologiselskapet NorSep på Herøya.

LES OGSÅ: Statkraft kjøper seg inn i NorSep

Konkurranse

Norsep utvikler teknologi for utvinning av salter fra flyveaske. Også i Danmark og Sverige pågår det prosjekter som skal gjøre flyveaske til en ressurs.

Nå kaster også NOAH seg inn i kampen. Selskapet som i dag er mest kjent for å drive behandlingsanlegget og deponiet for farlig avfall på Langøya, etablerer et pilotanlegg for saltgjenvinning på nyåret.

Byggingen starter på Herøya i januar og anlegget skal være i drift rundt påsketider.

LES OGSÅ: Varsler økt Norsep-oppkjøp

‒ Vi har arbeidet med dette i fire år og det siste året har vi kjørt tester på deler av prosessen på Langøya. Nå er vi klare for å etablere et pilotanlegg som vil produsere mindre mengder salter til analyse og uttesting. Vi er opptatt av at de saltene vi henter ut skal være et høykvalitetsprodukt, sier prosjekteier for NOAHs saltsatsing Resalt Terje Ulltang til Avfallsbransjen.no.

Terje Ulltang, prosjekteier for Resalt i NOAH

Redusert deponibehov

Ved å ta ut saltene fra flyveasken vil deponibehovet reduseres med omkring 20 prosent. Men det muliggjør også at de øvrige flyveaskerestene kan utnyttes videre. Dette vil redusere deponibehovet ytterligere, samtidig som flyveasken blir mer sirkulær.

Flyveasken som oppstår ved avfallsforbrenning inneholder store mengder med natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. Dette er salter som er attraktive i industrien, blant annet i kunstgjødsel og pvc-plast. NOAH har etablert et testanlegg for vannrensing på Langøya. Neste steg er saltgjenvinningen som skal foregå på Herøya.

LES OGSÅ: Bygger flyveaske-anlegg for 600 millioner

Ulltang sier til Avfallsbransjen.no at Herøya er valgt fordi de er utvinningen er energikrevende og at det derfor var naturlig å legge pilotanlegget der de kan utnytte overskuddsenergi fra omkringliggende industri.

‒ Gjennom å etablere Resalt i en industriklynge ligger det til rette for et godt industrisamarbeid både når det gjelder kommersiell avsetning for saltet og når det gjelder å få utnyttet eventuell overskuddsenergi fra annen produksjon», sier Ulltang.

Vil utnytte andre fraksjoner

NOAH behandler i dag omkring 500.000 tonn flyveaske, restsyre og andre uorganiske restfraksjoner årlig. I første rekke er det saltene i flyveasken som skal utnyttes, men det er håp om å kunne benytte teknologien også på andre fraksjoner.

LES OGSÅ: Åpner for Langøya-deponi til 2030

‒ Resalt er nå på leting etter flere avfallsstrømmer som inneholder gjenvinnbare salter i industrien. Vi er avhengig av store volumer for å få nødvendig lønnsomhet i prosjektet. I tillegg jobber vi for en størst mulig miljøeffekt i form av stor-skala saltgjenvinning. Får vi inn flere gode samarbeidspartnere i prosjektet kan dette bli et svært godt sirkulærprosjekt,» understreker prosjekteieren.

Pilotanlegget er kostnadsberegnet til i underkant av 30 millioner kroner. Et fullskala-anlegg vil innebære en investering på mellom 300 og 500 millioner kroner.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke abonnent ennå? Bli med nå!