Nyheter
EBA-sjef Harmen Dekker under hans presentasjon på Biogasskonferansen 2022 tirsdag. Foto: Ludvig Gundersen/Biogassbransjen.no.

Biogasskonferansen 2022:

– Jeg tror Norge undervurderer sitt eget biogass-potensiale

EBA-sjef Harmen Dekker mener Norge tenker for smått innen biogassproduksjon.

Under Biogasskonferansen 2022 var sjefen i European Biogas Association, Harmen Dekker, til stede for å orientere om biogassmarkedet i EU. Han mener norsk landbruk og industri har et stort, uforløst potensial.

– Et norsk mål på 2,5 TWh er altfor lavt. Sett et mål som er virkelig ambisiøst, og begynn siden å arbeide med industrien og alle interessenter for å nå dit, sier Dekker til Biogassbransjen.no.

Han tror 10 TWh – et mål som sirkulerer i norsk bransje – er fullt mulig innen 2030. I Norge går kun 1-2 prosent av alt husdyrgjødsel til biogassproduksjon i dag, selv om det er satt offisielle mål om 30 prosent.

– Som en illustrasjon vil jordbrukssektoren i Europa stå for 70 prosent av den totale biometanproduksjonen. Dette viser hvilket potensial som fortsatt finnes i Norge. Det vakre med det er at du kan utvikle jordbruksområder, revitalisere jordsmonnet, biorest kan bidra og det kan gi arbeidsplasser. Det er en vinn-vinn, sier EBA-sjefen.

«Glemte industrier»

– Jeg tror Norge undervurderer sitt eget biogasspotensiale voldsomt. Det er et fokus, og det er bra, på avfall og slam. Men jeg tror det er noen glemte industrier og sektorer dere må se nærmere på. En er jordbrukssektoren. Norge ligger i et kaldt klima, men likevel kan jordbrukssektoren bidra enormt til målet om økt produksjon av biogass, sier Dekker.

Han mener Europa nå er inne i en overgangsfase.

– Fit for 55 har allerede vært et viktig skritt for fornybar energi, men i dag kommer forsyningssikkerhet på toppen av dette. Vi ser nå at forsyningssikkerhet ikke er gitt, så vi må tenke nytt om hvordan vi forsyner våre land med nok energi fremover, samtidig som vi sørger for at den er bærekraftig.

LES OGSÅ: KLD: – Biogassbransjen kommer til å merke økt etterspørsel

Harmonisering av rammevilkår

Dekker ser en stor fremtid for biogass i Europa:

– Biogass har en enorm rolle å spille. Den har alltid vært undervurdert, men i dag begynner politikere allerede å se at en endring er på vei. Vi anslår at innen 2030 – i Europa inkludert Norge – vil det bli produsert 35 milliarder kubikkmeter biogass, biometan, i flytende, komprimert og injisert form. Den totale mengden er 350 TWh. Innen 2030 vil omkring 30 prosent av våre totale gassbehov bli møtt av biogass.

Dekker mener det er avgjørende med en harmonisering av rammevilkår i Europa.

– Den største utfordringen er at lovgivningen lages på nasjonalt nivå. Det er ikke et større mål man kan harmonisere gjennom. Hvert land har sin egen lovgivning. Et land tillater ikke gasstransport gjennom bakkenett til andre land. Et annet tillater ikke biorest å gå til andre land, sier han, og mener dette må samkjøres bedre.

LES OGSÅ: – EU-målene vil kreve formidable investeringer i biogass

Relaterte artikler

Dehaco RP10-IT

Kiesel Norge AS

Dehaco SH130R Eagle II

Kiesel Norge AS

Sorteringstralle komplett

EnviroPac Group AS

HS 800 Selector

OP System Norge AS

Wave overflate containere

EnviroPac Group AS

Explosafe 7.5

DGM Norway AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.