Andreas Forfang, Vianode. Foto: Mats Bakken

Sommer i avfallsbransjen:

– Håper på en betydelig og hensynsfull utbygging av fornybar energi

Andreas Forfang i Vianode håper sommeren byr på lite forflytning og barnepass.

Navn: Andreas Forfang
Stilling: Forretningsutvikler, Vianode

Hva har du vært mest opptatt av det siste halvåret (hva gjelder sirkulærøkonomi, miljø og klima)?

– I Vianode så er vi opptatte av å synliggjøre utslipp etter «Polluter Pays Principle», altså at man ansvarliggjøres for alle utslipp man genererer i verdikjeden, ikke bare direkte utslipp fra egen produksjon.

Vi er også opptatte av å beregne klimapåvirkning helt inn mot sluttbrukeren, slik at man får kartlagt produktets livssyklus i sin helhet. Dette mener vi må ligge til grunn for enhver klimastrategi.

For oss betyr det konkret at vi jobber med å redusere klimaavtrykket fra leverandørkjeden og vår egen produksjonsprosess ved å introdusere en helt ny teknologi for produksjon av anodematerialer til batterier.

I tillegg jobber vi med å synliggjøre den enorme klimaeffekten batterier gir gjennom elektrifisering, spesielt i transport- og energi-sektoren.

Hvordan synes du myndighetenes arbeid med klima, miljø og sirkulærøkonomi går?

– Det er tidlig å si, men vi er spente på regjeringens planlagte annonsering av en batteristrategi og hvilke konkrete satsninger det innebærer.

Vi håper også regjeringen vil initiere en betydelig og hensynsfull utbygging av ny fornybar kraft, som vi mener er en forutsetning for ny, grønn industrietablering i Norge.

Hva blir det viktigste for bransjen og din virksomhet det neste halvåret, hva gjelder sirkulærøkonomi og bærekraft?

– Vi venter fortsatt på at EU skal vedta sitt batteridirektiv, som vil sette viktige føringer for bærekraft for europeiske batterier, inkludert krav til sporbarhet og resirkulering. Utkastet til batteridirektivet ble lansert i desember 2020 og debatteres enda.

I tillegg venter vi at det vedtas en standard for livsløpsanalyser for grafitt-anoder i batterier nå til høsten. Det vil legge grunnlaget for redusert klimapåvirkning fra grafitt-produksjonen, som er en av de største utslippskildene i batteriproduksjon i dag. Det er ikke så godt kjent, men et typisk elbilbatteri består av opptil 70 kg. grafitt, som vi produserer. Den nye standarden vil også bidra til å synliggjøre den positive klimaeffekten fra Vianode’s nye teknologi, som vi anser som et stort konkurransefortrinn.

Hva skal du gjøre i sommer?

– Vi har akkurat fått et nytt familiemedlem og har hendene fulle med to småbarn. Taktikken for sommeren er å forflytte seg lite og å lene seg på barnepass fra besteforeldre.

Hva er din favorittaktivitet for sommeren?

– Late dager med familie og venner på hytta i Nevlunghavn, med en liten «pappa-pause» på fjellet med fiskestang.

Hva er favoritt mat og drikke om sommeren?

– Sjømat, skalldyr eller fisk, med en frisk og mineralsk hvitvin.

Intellicont Access

Fieldata AS

Veggholder for innsamlingsboks 42L

EnviroPac Group AS

LH 50 M Timber Litronic

Liebherr Norge AS

Veitransport

26 m3 lukka krokcontainer

Sirkla Ressurs AS

Enkammer KG

NTM Trailer & Tipp AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Milliarder å hente på samarbeid om vann og avløp 

Morten Andreas Meyer, Huseierne
Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene

Biler man ikke skal kjøre i proptech-tidsalderens hovedstad

Torbjørn Leidal, European Resource Hub
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.