Bransjestemmer
STAMI lanserer et verktøy for avfalls- og gjenvinningsbransjen.Foto Eirik Linder Aspelund

Nytt verktøy skal bedre arbeidsmiljøet

Ansatte innen renovasjon og gjenvinning kan oppleve ulike utfordringer i jobben. Verktøyet «En bra dag på jobb» hjelper ledere og ansatte til å samarbeide om å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb tar for seg de utfordringene som ifølge forskning er mest fremtredende i avfallsbransjen: fysisk belastende arbeid, lite faglige utviklingsmuligheter, risiko for skader og ulykker, konfliktfylt samarbeid og kommunikasjon, og innånding av gass, støv og kjemikalier. Disse utfordringene kan komme til uttrykk gjennom muskel- og skjelettsmerter, luftveisplager og å føle seg utmattet.

Utfordringer i arbeidsmiljøet kan gjøre at ansatte blir mindre motiverte, at de slutter i jobben eller blir syke. Et lite gunstig arbeidsmiljø kan med andre ord gå utover ansattes helse og kvaliteten på arbeidet. Og det er hverken bra for de ansatte eller arbeidsplassen.

En bra dag på jobb

Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det vil si at forskjellige typer avfallsanlegg har sine egne problemstillinger som kan føre til helseplager og fravær. Hvordan skal vi finne ut hva som er viktige utfordringer å løse på vår egen arbeidsplass? Og hvor skal vi starte for å forbedre arbeidsmiljøet?

Det finnes gode løsninger på mange av utfordringene i avfallsbransjen, men for å finne og gjennomføre dem trenger ansatte og ledelsen å skape et rom for å snakke sammen. Det er nettopp dette arbeidsmiljøverktøyet ‘En bra dag på jobb’ bidrar til. Verktøyet består av plansjer og filmsnutter som visualiserer ulike arbeidsmiljøutfordringer, noe som gir et utgangspunkt for å diskutere utfordringer og tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

Renovasjonsarbeidere har økt fare for astma og allergier

Et godt arbeidsmiljø er bra for alle

Kommunikasjon er nøkkelen til suksess. De arbeidsplassene som lykkes med å forbedre arbeidsmiljøet, er de som har et godt partssamarbeid mellom ledelsen og ansatte. Å ha en felles forståelse for hva som er utfordringene på ens egen arbeidsplass gjør det lettere å samarbeide om å finne løsninger. Når vi blir enige om hvor skoen trykker, er det dessuten lettere å gjøre tiltak som treffer riktig.

Det er i alles interesse å ha et godt arbeidsmiljø fordi det gir økt motivasjon, bedre kvalitet på arbeidet og mindre sykefravær. Et godt arbeidsmiljø lønner seg!

REEN Control

Reen AS

Tracerco PED+ dosimeter

Holger Hartmann As

Avfallscontainere

Nordcon As

RT-30 håndholdt monitor for måling av radioaktivtet

Holger Hartmann As

Komprimator

Alles Miljø AS

Laxo liftdumper

NTM Trailer & Tipp
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.