Nyheter
Klima og miljøminister Ola Elvestuen, Hermann Møhring fra Avfallsbransjen.no
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i engasjert samtale med Hermann Möhring fra avfallsbransjen.no under Arendalsuka 2019. Foto: Øyvind Paulsen

Elvestuen kommer med handlingsplan for biogass

– Biogass har et kjempepotensial, langt større enn det som er realisert så langt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Og varsler en egen handlingsplan for biogass neste år.

I forrige uke skrev avfallsbransjen.no at det ikke finnes nok fyllestasjoner for biogassdrevne kjøretøy i Norge. Mens Enova mottar søknader om støtte til innkjøp av kjøretøy, henger byggingen av fyllestasjoner kraftig etter.

Det er altså snakk om et infrastrukturproblem.

Bør likestilles med el og hydrogen

Det fikk Avfall Norge til å reagere. Organisasjonen etterlyste derfor rammebetingelser, på lik linje med el og hydrogen «for at biogassens store potensial skal kunne utløses» slik fagrådgiver Jens Måge uttrykte det overfor avfallsbransjen.no.

Egen støtteordning for infrastruktur

Han foreslo derfor et eget infrastruktur-støtteprogram for biogass-fyllestasjoner (som for el-ladestasjoner). Dessuten:

  • Biogass bør få de samme fordelene som el og hydrogen i bomringene. I dag betaler biogass-kjøretøy full sats.
  • Engangsavgiften for biogass-kjøretøy må reduseres slik at det blir billigere å kjøpe inn biogass-biler. I dag kan slike biler være dyrere enn bensin- og dieselbiler.
  • Offentlige aktører må gå foran ved offentlige anskaffelser og spesifisere biogass i anbud på transport (buss/kollektiv, renovasjon, taxier osv.). 

Egen handlingsplan neste år

I dagens intervju med avfallsbransjen.no understreker klima- og miljøminister Ola Elvestuen at «regjeringen allerede har gjort mye på etterspørselssiden for biogass», men at det kan være klokt å få koordinert alle virkemidlene. 

Han varsler derfor en egen handlingsplan for biogass som skal komme i løpet av neste år.

I denne forbindelsen vil også Avfall Norges forslag bli vurdert, sier han til avfallsbransjen.no. 

– Jeg har allerede sendt en bestilling til Miljødirektoratet, sier Elvestuen.

Elvestuen er veldig klar på at «vi trenger biogass» og trekker spesielt fram bruken av biogass tyngre kjøretøy og skipsfarten. Han syns at Hurtigruten er et godt eksempel til etterfølgelse.

Ola_Elvestuen-Hermann2
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ser på Avfall Norges forslagspakke for biogass. Foto: Øyvind Paulsen

Det skjer noe på biogassfronten

Innføringen av det såkalte Nullutslippsfondet like før sommeren i år påvirker ikke Enovas tilbud på biogasskjøretøy direkte, som statsselskapet opplyste i forrige uke.

– Når det er sagt, vil vi utvikle disse tilbudene over tid. Så det er ikke utenkelig at det skjer noe på biogassfronten, men det er det altfor tidlig å si noe om nå, var beskjeden avfallsbransjen.no fikk.

Godt mulig at Elvestuens handlingsplan setter fart på dette arbeidet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!