Bransjestemmer
Tesla model S elbil laddas vid laddstolpe från Clever på Bornholm. Foto: Johan Wessman, News Øresund

Låt Norden ta gemensamt ledarskap i transportomställningen!

Enskilda marknader är för små och EU är för trögt. Ett nordiskt samarbete utifrån respektive lands största framgångar är vägen till världsledande omställning.

Norden står för en halv procent av världens samlade klimatpåverkan; så lite så att det inte skulle märkas om utsläppen nollades i detta nu. Det betyder inte att ett aktivt nordiskt klimatarbete saknar betydelse, utan att det måste vara så framåtsyftande och offensivt att andra tar efter och vänder sig till oss för att hitta inspiration och lösningar. De nordiska länderna visar nu hur klimatledarskap kan se ut:

Norge är först i världen att ha passerat 50 % laddningsbara bilar i nybilsförsäljningen; nästan tio gånger högre än i något annat land. Hela världen vänder sig nu till Norge för att förstå hur detta har skett, till på köpet i ett oljeproducerande land. Framgången beror mycket på att Norge gjort det så enkelt och lönsamt att välja elbil, med stark ekonomisk stimulans i alltifrån fordonsskatter till undantag från bompeng och färjebiljetter, finansierat av en kraftig pålaga på fossila bilar. Nyttan i form av bättre luftkvalitet i innerstäderna är lätt att mäta och en viktig del i att omställningen har så starkt stöd bland befolkningen.

I Danmark väljer 62 % av Köpenhamnsborna cykeln för resor till arbete och utbildning, en andel som ingen annan storstad kan matcha. Infrastrukturplaneringen med ”transportfingrar”, supercykelvägar och mycket genomtänkt placering av arbetsplatser är en del, en annan är att avgiftsbelägga bilar så att det blir lönsamt att avstå från egen bil. Klimatmässigt är vinsten enorm; nordiska ”Green to Scale” visar att om danska cykelkulturen sprids till andra städer med liknande förutsättningar, kan de globala utsläppen minska med 37 miljoner ton Co2 till 2030; nästan lika mycket som Danmarks samlade utsläpp. Hälsonyttan är också stor; WHO anger att 10 000 förtida dödsfall kan undvikas redan med ett litet antal städer som når samma cykelandel som Köpenhamn.

Finland har nyligen fått en ny regering, som slagit fast att landet ska vara klimatneutralt 2035 – det tuffaste klimatmålet i världen. Nu tas utsläppsminskningskurvan fram och besluten som ska leda till att den hålls – och minskningarna ska vara socialt och regionalt rättvisa och inkludera alla samhällssektorer. En viktig del är att utnyttja och förstärka Finlands ledande arbete inom cirkulär ekonomi, som nu ska få ett tvärsektoriellt strategiskt program.

Sverige har världens mest långtgående klimatmål för transportsektorn; till år 2030 ska dess klimatpåverkan minska med 70 % jämfört med år 2010. Avancerade biodrivmedel har en central roll, med biogas från hushållsavfall, biodiesel från skogsrester och etanol från jordbrukets överskott – allt med över 90 % minskad klimatpåverkan jämfört med de fossila. Det förstärks av en bonus malus-fordonsbeskattning där premien för gröna bilar finansieras av en höjd skatt på nya bilar med hög klimatpåverkan. Eftersom systemet är självfinansierande så uppstår aldrig konflikten mellan klimatsatsningar och behovet av mer pengar till vård eller skola. Nu utvidgas finansieringsmodellen så att också andra transportslag snabbt blir grönare.

Varje nordiskt land har kunnat ta ledarskap tack vare en bred nationell politisk enighet. Det danska cykelundret har varit en nationell stolthet som stegvis utvecklats oavsett vilken konstellation som haft makten, i Norge enades politiken tidigt om långsiktig stimulans för elbilar, i Finland visar maktskiftet hur en ny regering kan bygga vidare på det arbete som redan gjorts och i Sverige står sju av riksdagens åtta partier bakom klimatlagen som lägger grunden för allt klimatarbetet. Denna enighet bör de nordiska länderna bygga vidare på, för att systematiskt skapa det inspirerande ledarskap som andra länder kan ta efter. Det gagnar näringslivet, det gynnar klimatet och det ger det skandinaviska samarbetet en solid grund att stå på.

 

Relaterte artikler

REEN Control

Redusér CO2-utslipp og oppnå dine bærekraftsmål

Reen AS

REEN Drive

Optimaliser din avfallsflåte i sanntid

Reen AS

Emballasjepresser

EnviroPac AS

REEN Control

Redusér CO2-utslipp og oppnå dine bærekraftsmål

Reen AS

REEN Drive

Optimaliser din avfallsflåte i sanntid

Reen AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.