Pressemelding

Pressemelding: Fjerner verdens verste klimagass

Pressemelding

Svovelheksafluoridgass (SF6) er den sterkeste klimagassen vi kjenner, 23 000 ganger mer ødeleggende enn CO2. Det er derfor et viktig miljøtiltak som nå iverksettes på Stena Recycling på Frogner. Her mottar de kasserte høyspentbrytere til gjenvinning. Det er disse bryterne som er hovedkilden til SF6-utslipp.

Tidligere har det ikke vært mulig å fjerne alt av den tunge gassen i utrangerte høyspentbrytere. For to år siden startet man derfor arbeidet med å rekonstruere gamle vakuumtanker som ABB brukte til å fylle nye brytere med SF6-gass.

– Noen kloke hoder fikk ideen om at man kunne reversere prosessen, og bruke vakuumpumpa til å suge ut SF6. Nå kan vi fjerne tilnærmet 100 prosent av den farlige gassen. Det er 20-30 prosent mer enn vi fikk ut før, forteller Knut Sælid fra Stena.

Målt i klimagassutslipp er forskjellen enorm. I én bryter vil det være tre kilo SF6-gass. Og når hver kilo tilsvarer 23 000 kilo CO2, sier det seg selv at innsatsen på Stena er av stor betydning.

Det er EE-returselskapet RENAS som sørger for korrekt innsamling og behandling av høyspentanleggene. RENAS er ikke bare opptatt av å fjerne klimagasser, men også av ombruk. Dersom den tappede gassen er ren nok kan den gjenbrukes av produsenten.

– Vi har tatt et ansvar på vegne av bransjen og myndighetene for å nå de målene vi har satt oss for innsamling og behandling. Resultatet er historisk, vi vet ikke om tilsvarende maskiner andre steder i verden, sier administrerende direktør i RENAS, Bjørn Arild Thon.

 

Fakta, SF6

  • Svovelheksafluoridgass, SF6 er en isolerende gass med svært høyt potensiale som drivhusgass.
  • Finnes hovedsakelig i brytere i høyspentanlegg, og disse er hovedkilden til SF6
  • Finnes også i støydempende isolérglassvinduer fra perioden 1975-2003.
  • SF6står for 0,11 prosent av de totale utslippene av klimagasser.
  • Tilhører gruppen av fluorholdige gasser (f-gasser), som ofte har sterk drivhuseffekt og svært lang levetid i atmosfæren.

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!