Nyheter

Enova gir ikke bare pengestøtte til «grønne» varebiler, men også til tyngre biogassdrevne kjøretøy. Tilbudet har eksistert siden 2017, men er uansett godt nytt også for avfallsbransjen.

 Avfallsbransjens sak om Enovas nye støtteprogram for El-varebiler falt åpenbart i smak hos leserne. Og resulterte i et tips om lignende ordninger for tyngre biogassdrevne kjøretøy.

Lite kjent ordning?

Støtteordninger som er underkommunisert, er dårlig nytt for dem som kan ha bruk for dem. Én av dem er Enovas program «Energi- og klimatiltak i landtransport» hvor det tilbys støtte ved innkjøp til nullutslippskjøretøy – og tyngre biogassdrevne kjøretøy slik som lastebiler, gravemaskiner (biogass og el), hjullastere og dumpere.

Også bedrifter som vil kjøpe tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner kan altså få investeringsstøtte av Enova. Det er særlig (det nye) tilskuddet til gravemaskiner (både biogass og el) som er svært relevant for avfallsbransjen, understreker Jens Måge i Avfall Norge.

Enova gir støtte til innkjøp av tyngre kjøretøy biogass. Det gjelder også gravemaskiner, noe som er svært relevant for avfallsbransjen. Foto: Enova SF

Bytte ut kjøretøyparken?

Forskjellen på dette støtteprogrammet og dét for El-varebiler er at dette gjelder for store kjøretøy eller større kjøretøyflåter. Ett av kriteriene er at prosjektet det søkes støtte til, skal erstatte minst 10.000 liter diesel per år, poengterer Enova.

Kan monne

Tilskuddet kan monne. Når det gjelder nullutslipps- og gasskjøretøy, kan store virksomheter få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. Grensen for små og mellomstore bedrifter er 50 prosent.

Det gis også støtte til infrastruktur. Her er tilskuddet begrenset til 40 prosent av godkjente merkostnader dersom det søkes om støtte til kjøretøy samtidig.

Enovas søknadsside finner du her.

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!