Nyheter
Kystdirektør Einar Vik Arset og Vivian Jakobsen utenfor Nordkapp under én av Kystverkets mange ryddeaksjoner langs kysten i år. Foto: Kystverket

 

Vil bidra til profesjonell innsamling av havsøppel

Kystverket tester ut hvordan det kan bidra til en mer profesjonell rydding av marin søppel.

Kystverket i Ålesund har i år gjennomført mange ryddeaksjoner langs hele norskekysten for å kartlegge hvordan det best kan bruke sine ressurser i arbeidet med å fjerne strandsøppel. Siden oppstarten utenfor Haugesund i mai er det blitt ryddet over 15 tonn søppel. Da er den siste aksjonen ennå ikke tatt med.

I all hovedsak er det blitt fjernet søppel fra områder der andre ikke så lett kommer til, skriver Kystverket  i dag på sine nettsider.

Økende marint forsøpling

– Vi ser at utfordringene med marin forsøpling brer om seg, og vi må alle ta del i denne dugnaden. Kystverket kan innta en viktig rolle i dette arbeidet, særlig operativt. Vi har fartøy langs hele kysten som er spesialbygd for slike formål, understreker kystdirektør Einar Vik Arset.

I tillegg til egne fartøy har slepebåter og etatens eget overvåkningsfly vært i aksjon.

Jobber for profesjonell søppelrydding

Strandrydding gjennomføres i dag av en blanding av frivillige, offentlige, halvprofesjonelle og lag og foreninger. Med sin tilstedeværelse langs hele kysten kan Kystverket i framtiden skape en forutsigbar kontinuitet i dette arbeidet, mener Arset.

Over 15 tonn maritim søppel er blitt samlet inn langs kysten siden Kystverkets aksjon startet i mai. Foto: Kystverket

Utgangspunktet for den kystlange ryddeaksjonen har vært at strandsøppel og annet marint plastavfall skulle ryddes med samme planlegging og gjennomføring som en strandaksjon mot forurensing fra olje.

Vil ta miljøansvar

Ryddeaksjonene langs kysten skulle markere at etaten vil ta ansvar i dette viktige miljøarbeidet. Årets prosjekt ble gjennomført i regi av Kystverkets beredskapssenter som har vært med på å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere. Dessuten ble samarbeidet med en rekke aktører testet ut, legger kystdirektøren til.

Et annet mål for prosjektet har vært at Kystverkets ansatte skal rydde marint avfall for å utgjøre en forskjell, for miljøet lokalt. I tillegg skal etaten lære om hvordan aksjonsorganisasjonen kan benyttes ved håndtering av marint søppel.

KYSTVERKET I KORTE TREKK

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Det arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport ved å tilfredsstille transportnæringens behov for framkomst og effektive havner.

Kystverket driver med forebyggende arbeid og reduserer skadeeffektene ved akutt forurensning og skal bidra til en bærekraftig utvikling av kystsonen. Den statlige etaten «sorterer» under Samferdselsdepartementet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!