Nyheter
Fortum Oslo Varme ytterligere statlig støtte for sitt utviklingsarbeid innen CO2-fangst. Foto: Fortum Oslo Varme

Både Fortum Oslo Energi

og Norcem Brevik skal få

Regjeringen vil bruke ytterligere 225 millioner kroner på utviklingsarbeidet av fullskala fangst og lagring av karbon.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) kom med en milliontung budsjettlekkasje under den internasjonale konferansen om fangst og lagring av CO2 i Oslo i dag.

Regjeringen vil nemlig sette av 225 millioner kroner i neste års statsbudsjett som skal brukes for å sikre framdriften til de pågående forprosjektene for karbonfangst og -lagring, altså fangstprosjektene til Fortum Oslo Varme og Norcems sementfabrikk i Brevik og Equinors prøvebrønn for lagring i Nordsjøen.

50 millioner til Fortum og Norcem

Størsteparten av de lovede 225 millioner kroner for 2020 vil gå til prøvebrønnen, mens 50 millioner er øremerket fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme og Norcem.

Hvordan fordelingen av de nye 50 millionene for fangstdelen kommer til å se ut, er foreløpig uavklart, svarer Olje- og energidepartementet på spørsmål fra avfallsbransjen.no.

I det reviderte statsbudsjettet for i år hadde regjeringen allerede satt av 345 millioner kroner for forprosjektene til CO2-håndteringen.

Investeringsbeslutning i 2020 – eller 2021?

Når det gjelder tidspunktet på den etterlengtede investeringsbeslutningen, kom ikke Freiberg med noe nytt. Selv om særlig industriaktører presser på, så ser det ikke ut som om regjeringen har hast med å ta avgjørelsen. Beslutningen vil trolig fattes i 2020, eller 2021, gjentok statsråden.

Om det blir Fortum Oslo Varme eller Norcem Brevik som til slutt får det statlige «tilslaget», begge to eller ingen, er per i dag ikke avgjort, understreket statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP) i samtale med avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: Europeisk samarbeid om karbonfangst og -lagring

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!