Nyheter
Regjeringen viser i forslaget til statsbudsjett at den mangler ambisjoner for avfalls- og gjenvinningsbransjen, mener Cecilie Lind, næringspolitisk direktør i bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Foto: Avfall Norge

Statsbudsjettet 2020

– Regjeringen mangler politiske ambisjoner for avfallsområdet

Forslaget til neste års statsbudsjett er symptomatisk for regjeringens manglende politiske ambisjoner på avfalls- og gjenvinningsområdet, mener Cecilie Lind, næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

Et statsbudsjett er ikke stedet der bransjen ønsker seg overraskelser, mener Cecilie Lind, «men det er likevel symptomatisk for regjeringens manglende politiske ambisjoner på avfalls- og gjenvinningsområdet».

Har et helikoptersyn

«Statsbudsjettet bærer preg av et helikoptersyn på avfallssektoren der internasjonalt arbeid mot marin forsøpling vies større oppmerksomhet enn mangelen på måloppnåelse av sentrale, nasjonale målsettinger», er hennes skarpe kommentar til forslaget til neste års statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

I proposisjonen til Klima- og miljødepartementet slås det fast at Norge ikke når de nasjonale målsettingene om lavere vekst i avfallsmengdene enn bruttonasjonalprodukt (BNP) og økt materialgjenvinning.

Få eller ingen virkemidler

– Avfall Norge ser likevel få eller ingen virkemidler i statsbudsjettet som monner i arbeidet med å sikre at målene faktisk nås. Tvert imot varsler regjeringen innføring av prising på utslipp fra forbrenning, et virkemiddel som hverken vil bidra til reduserte utslipp, reduserte avfallsmengder eller økt materialgjenvinning.

Utredninger på vent

Gjennomgangen av anmodningsvedtakene peker også på en rekke utredninger som ligger til vurdering hos Klima- og miljødepartementet og har gjort det lenge. Her imøteser Avfall Norge en mer offensiv holdning fra både politikerne og departementet fremover, skriver bransjedirektøren i en kommentar til avfallsbransjen.no.

Sover departementene i «sirkulær-timen»?

Det er også bekymringsverdig at potensialet for økt verdiskaping og økt ressursutnyttelse i en sirkulær økonomi i begrenset grad synes å ha nådd Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, mener Cecilie Lind.

– Avfall Norge forventer at arbeidet med regjeringens strategi for en sirkulær økonomi i større grad gjenspeiler den tverrsektorielle tilnærmingen som er nødvendig for å etablere og utvikle verdikjeder som er både lønnsomme og sirkulære, påpeker Avfall Norges næringspolitiske direktør.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!