Nyheter

Statsbudsjettet 2020

Bare småpenger til grønn næringstransport?

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å styrke Nullutslippsfondet og Enovas satsing på grønn næringstransport med 50 millioner kroner.

Den totale rammen for Nullutslippsfondet for 2019 og 2020 er dermed på 1,05 milliarder kroner, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Skal fremme nullutslippsteknologi

Departementet har gitt Enova i oppdrag å opprette Nullutslippsfondet for å sette fart på nullutslippsteknologi i næringstransporten til sjøs og på land. Dette kommer i tillegg til Enovas satsing på teknologiutvikling innen transport, og støtten til lade- og fylleinfrastruktur.

Støtte til biogass?

Etter hvert som batteri-, hydrogen- og biogassløsninger for næringskjøretøy og -fartøy blir tilgjengelige i markedet, vil denne ordningen være klar til å gi støtte på samme måte som for el-varebiler, skriver departementet.

LES OGSÅ: Norge har ikke nok fyllestasjoner for biogass

Siden støtteordningen for el-varebiler startet 27. august i år, har Enova gitt tilsagn om støtte til 2.679 elektriske varebiler.

Enova får neste år en samlet bevilgning på 3,2 milliarder kroner. Det er nesten en dobling siden 2013, fremhever Klima- og miljødepartementet.

Marin forsøpling

Regjeringa foreslår dessuten å videreføre innsatsen mot marin forsøpling. Det er satt av 70,3 millioner kroner til tilskuddsordningen til opprydding av marint avfall, som den heter – og til forebyggende arbeid.

Penger til handlingsplan for offentlige innkjøp

Regjeringa vil videre at det bevilges fem millioner kroner til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) for å styrke dets arbeid med handlingsplanen. Den skal bidra til å øke klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp og grønn innovasjon.

LES OGSÅ: 700 millioner ekstra til klimainvesteringer

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!