Nyheter
I Sydhavna utenfor Ekebergskrenten skal fanget CO2 fra Klemetsrud mellomlagres før tankskip transporterer den videre til Øygarden. Avtalen om det er i alle fall inngått. Foto: Oslo Havn

Sydhavna i Oslo skal bli

mellomlager for CO2

Oslo Havn og Fortum Oslo Varme har inngått en avtale om å etablere et mellomlager for flytende CO2 på Sydhavna i Oslo.

Tanken er å fange CO2 fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, mellomlagre den under havnebassenget og sende den med skip til permanent lagring under havbunnen utenfor Øygarden i Hordaland.

95 prosent mindre CO2 i 2030?

Oslo kommune har som kjent satt seg hårete klimamål, med en ønsket reduksjon av CO2-utslipp med 50 prosent innen 2022 og 95 prosent innen 2030. For å kunne nå disse målene, forutsettes det at et fullskala fangstanlegg for CO2 ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud blir en realitet.

I går ble altså avtalen med Oslo Havn undertegnet, skriver Fortum Oslo Varme i en pressemelding.

Dette må du vite om fangst og lagring av CO2

Klemetsrud – Sydhavna – Øygarden

Selskapet planlegger å fange opptil 400 000 tonn CO2 per år fra røykgassen ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Det fangede karbondioksidet komprimeres og blir da flytende.

Deretter transporteres den med utslippsfri transport til mellomlagring til Oslo Havn, før CCS-prosjektet Northern Lights sørger for videretransport og endelig lagring i Nordsjøen. «Northern Lights» består av den internasjonale trioen Equinor, Shell og Total.

628 millioner til fangst og lagring av CO2

Tankbåt hver fjerde dag

Området for mellomlager og lastefasiliteter tilsvarer 6.750 kvadratmeter. På Sydhavna vil det kunne mellomlagres 5.400 kubikk flytende CO2. Hver fjerde dag vil en opptil 130 meter lang tankbåt ankomme, laste og transportere gassen til Vestlandet, hvor utslippene altså lagres i Nordsjøen, 3.000 meter under havbunnen.

Jan Morten Trønnes, produksjonsdirektør ved Fortum Oslo Varme, foran selskapets CCS-pilotprosjekt da Fortum tok imot internasjonale gjester under CCS-konferansen 6. september. Foto: Øyvind Paulsen

Teknologien kan overføres til andre anlegg

Et fullskala CO2-fangstanlegg, som fjerner utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget Klemetsrud, vil ha direkte teknologisk overføringsverdi til tilsvarende anlegg og andre industrier som produserer røykgass.

«Offentlig investering i CO2-fangst fra avfallsforbrenning kan derfor gi Norge en ledende rolle i det som kan bli en av fremtidens store klima-industrier», mener Fortum Oslo Varme.

Karbonfangst fra 2024?

Hvis regjeringen tar en investeringsbeslutning i løpet av fjerde kvartal 2020, kan Fortum Oslo Varme ha fangstanlegget klart i 2024, skriver selskapet videre.

Forutsatt at regjeringen går for Fortums fangstprosjekt. Også Heidelberg Sement-eide Norcem Brevik er med i konkurransen, og det er ikke avgjort, om det skal investeres i ett eller to prosjekter, sa Rikard Gaarder Knutsen, statssekretær i Olje- og energidepartementet, til avfallsbransjen.no under den internasjonale CCS-konferansen i Oslo 6. september.

Vil ha rask avgjørelse

Det er imidlertid usikkert om «arbeidsdatoen» vil holde. I utkastet til statsbudsjettet, som ble lagt fram 7. oktober, poengterte regjeringen igjen at investeringsbeslutningen tidligst tas i 2020/21. Industriaktørene, med Norsk Industri i spissen, har over lengre tid «dyttet på» for å få regjeringen til å skynde seg.

LES OGSÅ: Avfallsbransjen godt egnet til karbonfangst

Kort om Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Selskapet sørger for behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser gjenvinnes for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme i Norge. Selskapet eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Her kan du lese mer om Fortums fangstprosjekt.

Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!