Nyheter
Operatørselskapene på norsk sokkel ønsker seg en samlet oversikt over mottakskapasiteten til medlemsbedriftene i Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Illustrasjonsfoto: NFFA

Lager samlet avfallsplan

for norsk sokkel

Det er første gang i oljehistorien at det utarbeides en samlet beredskapsplan for håndtering av avfall ved en eventuell oljevernaksjon på norsk sokkel.

Poenget er å få en samlet oversikt over mottakskapasiteten til medlemsbedriftene i Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Registreringen skjer i samarbeid med NOFO, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Aktørene har informert Miljødirektoratet om jobben som skal gjøres.

Mulige avtaler som underleverandører?

Når den nasjonale planen er ferdig, vil det kunne være aktuelt å inngå mer omfattende underleverandøravtaler med de aktuelle virksomhetene, skriver NFFA videre.

Det er SAR AS som har fått oppdraget med å utarbeide avfallsplanen for NOFO og dens 18 operatørselskap, men også Rescandi Norge AS er involvert i kartleggingen, skriver NFFA på sine nettsider. Blant medlemsselskapene er blant annet Equinor, AkerBP, Norske Shell, Total, Lundin, ConocoPhilips og Wintershall.

En uvurderlig ressurs

NFFAs medlemsbedrifter utgjør en betydelig ressurs i en eventuell større oljevernaksjon på norsk sokkel. De disponerer det nødvendige utstyret – som slamsugere, tankanlegg for mellomlagring, behandlingsanlegg for flytende oljeholdig avfall/fast avfall – og har den nødvendige faglige kompetansen i egne rekker.

Rask og kompetent innsats vil dermed være sikret hvis ulykken skulle være ute.

Viktig med nasjonal beredskap

Riktignok har alle operatørselskap sine egne selskapsinterne planer for håndtering av avfall fra en oljevernaksjon offshore, men NOFO og operatørselskapene har vurdert det som viktig i nasjonal beredskapssammenheng å skaffe seg en samlet oversikt over ressursene.

Planen skal blant annet inneholde:

  • Transport av olje og oljeholdig vann
  • Midlertidig lagring av avfall og farlig avfall i Norge og i Europa
  • Behandling av avfall og farlig avfall i Norge og i Europa
  • Utleie av personell og lokalt utstyr langs den norske kystlinjen
  • Driftsrelasjoner mellom avfallsselskapene, oljeselskaper og NOFO
  • Hvordan bruke planen for fremtidige oljevernøvelser?
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!