Nyheter
Handelens Miljøfond utlyser titalls millioner i kampen mot plastforsøpling. Foto: Avfall Sverige

Utlyser millioner i kampen mot plastforsøpling

«Kampen mot plast» er Handelens Miljøfond kjerneoppgave. Nå har fondet lyst ut nye millioner – til både teknologisk innovasjon og prosjekter mot plastforsøpling i utlandet.

Avfallsaktører bør kjenne sin besøkelsestid. Det gjelder å være «kjapp på labben» for søknadsfristen for begge støtteprosjekter går allerede ut 1. desember.

20 millioner mot plast

Handelens Miljøfond har satt av 20 millioner kroner til forebygging og opprydding av plastforsøpling i utlandet. Land med store plastproblemer og små ressurser vil bli prioritert, understreker fondet. Både norske og utenlandske selskap kan søke.

Beløpet som tildeles hvert prosjekt vil vanligvis ligge mellom 1 og 2,5 millioner kroner. Prosjekter som får økonomisk støtte, vil få solid oppfølging av Handelens Miljøfonds fagavdeling, skriver fondet på sine nettsider.

Søknadsskjemaet for plastprosjekter finner du her.

10 millioner til teknologi og innovasjon

10 millioner kroner er satt av til utvikling av teknologi og innovasjon, for å bekjempe plastforsøplingen. Denne utlysningen retter seg mot norske aktører som benytter innovasjon og teknologi til å lage pilot eller ferdige produkter som vil bidra til å oppfylle ett eller flere av fondets hovedformål.

For å kunne søke om støtte, må aktørene ha et organisasjonsnummer. Handelens Miljøfond er «særlig interessert i innovasjons- og teknologiprosjekter med høy innovasjonsgrad og en konkret og tydelig plan for realisering av innovasjonen, samt praktiske og teknologiske løsninger».

Søknadsskjemaet for teknologiprosjekter finner du her.

Skal dele ut 200 millioner neste år

I 2019 vil Handelens Miljøfond ha delt ut totalt rundt 100 millioner kroner. Det blir trolig rundt 200 millioner i 2020, opplyser fondet.

Midlene kommer fra fondets medlemmer som betaler 50 øre for hver plastbærepose de selger i Norge.  Opp mot halvparten kan etter hvert brukes internasjonalt, skriver fondet på sine nettsider.

Også i Norges interesse

– Mange land har et stort forbruk av engangsplast og plastemballasje, men dårlig avfallshåndtering, noe som resulterer i store forsøplingsproblemer. Norge har både medansvar for og egeninteresse av å bidra til å redusere plastforsøpling utenfor egne grenser. Internasjonale prosjekter vil bli økende prioritet for Handelens Miljøfond, understreker Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er åpent for samtlige butikker innen dagligvare- og faghandel som selger plastbæreposer til forbrukere. Kontingenten er 50 øre per plastbærepose og hentes inn på samme måte som gjenvinningsvederlaget til Grønt Punkt Norge og andre returselskaper.

Det vil i de fleste tilfeller være plastposeprodusent/importør som på vegne av medlemmet betaler kontingenten til Handelens Miljøfond, via returselskapet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!