Nyheter
Utredningen om gebyrfritak eller -rabatt for biogassdrevne kjøretøy i bomringer er fortsatt ikke levert til Samferdselsdepartementet. Foto: Tine

Gebyrfritak for biogass-kjøretøy fortsatt i det blå

Utredningen om gebyrfritak for biogassdrevne kjøretøy i bomringen går i langdrag. Den blir ikke lagt fram før tidlig neste år.

I starten av september skrev avfallsbransjen.no at det jobbes med et forslag om å gi biogassdrevne kjøretøy gebyrfritak eller -rabatt ved passering av bomringer. Samferdselsdepartementet svarte da at Vegdirektoratet skulle levere utredningen innen midten av oktober.

Utsettelse på utsettelse

Da avfallsbransjen.no igjen tok kontakt i midten av november, svarte Kjell Bjørn Vinge, pressesjef i Statens vegvesen, at «vi er noe forsinket i forhold til planlagt drift». Han fortalte da at Vegvesenet skulle avgi en statusrapport for styringsgruppen i den såkalte Oslopakke 3 som hadde sitt møte 28. november.

I dag tok avfallsbransjen.no på nytt kontakt, denne gang med Samferdselsdepartementet for å forhøre seg når saken avgjøres.

Departementets embetsverk svarte at Vegdirektoratet hadde orientert Samferdselsdepartementet om at det fortsatt jobber med å utrede hvordan biogasskjøretøy kan gis lavere takst/fritak for bompenger i bomringen i Oslo, men «at arbeidet dessverre er forsinket».

Opp på nytt møte i 2020

Og videre: «Samferdselsdepartementet er gjort kjent med at Vegdirektoratet redegjorde for status på arbeidet i møte i styringsgruppa i Oslopakke 3 28. november. Saken vil, etter det departementet erfarer, også bli diskutert i neste møte i styringsgruppa som planlegges tidlig neste år.

Hvordan identifisere biogass-kjøretøy?

Vegdirektoratet arbeider for tiden med en utredning av tekniske muligheter og en metode for sikker identifikasjon av tunge biogass- og bioetanol-kjøretøy som skal gi grunnlag for redusert takst (eller takstfritak) i bomringen i Oslo. Det ligger i mandatet som Vegdirektoratet har fått av Samferdselsdepartementet tidligere i år.

Teknisk komplisert

– Dette er teknisk kompliserte spørsmål, ettersom man ikke kan bruke dagens sentralsystem som grunnlag for identifikasjonen. Vegdirektoratet arbeider videre med saken, sammen med bransjen, for å finne en løsning, opplyser Terje Rognlien, sekretariatsleder i Oslopakke 3, overfor avfallsbransjen.no.

– Saken vil etter all sannsynlighet bli tatt opp igjen i neste møte tirsdag 21. januar 2020, sier han.

LES OGSÅ: Venter på gebyrfritak for biogass-kjøretøy

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!