Nyheter
Den «sirkulære gipsfabrikken» er bare ett av en rekke gode eksempler på sirkulære løsninger. Foto: Norsk Gjenvinning Norge

Hvordan kan offentlige innkjøp fremme sirkulær økonomi?

Spørsmålet er mer aktuelt enn noensinne. Én av dem som har interessante svar, er Circular Norway.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) hadde invitert til innspillmøte om handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Ett av mange spørsmål som ble diskutert, var nettopp: hvordan kan offentlige anskaffelser fremme sirkulær økonomi?

Fire grep for grønne innkjøp

Sofie Pindsle, prosjektleder i Circular Norway, mener at det finnes fire måter å gjøre «grønne», sirkulære innkjøp på:

  • Det offentlige må legge mer vekt på kriterier som bidrar til at produktene blir mer sirkulære. Her kan det for eksempel settes krav om at alle produkter må bestå av ti prosent resirkulert material.
  • Det må utvikles nye produkter. Fokuset må ligge på økt innovasjon, forbedret ytelse og kunnskap om produktets livssyklus. Da kan det ikke brukes kravspesifikasjoner hvor prisen vektes til 100 prosent.

Hvorfor kjøpe når du kan lease?

Som et godt, grønt eksempel trakk hun fram Hako, et firma som produserer rengjøringsmaskiner, som trenger mindre vann og såpe, som kan leases og bli gjenbrukt opp til fire ganger før maskinene blir resirkulert i fabrikken.

  • Nye forretningsmodeller hvor produktet ansees som tjeneste

Pindsles eksempel her: Signify, et firma som selger lystjenester, istedenfor lamper og lyspærer. Kunden får «lystjenesten», men eier ikke produktene.

Et annet eksempel er Larvik kommune som ville tilby sine grunnskoleelever nettbrett. Ikke gjennom omfattende innkjøp, men en leasingavtale med 3stepit.

  • Det må etableres sirkulære økosystemer, gjennom innkjøp hvor det offentlige ser på hele verdikjeden. Produktene eller tjenestene skapes gjennom industrielt samarbeid.
Den Magiske Fabrikken i Vestfold er et annet eksempel på hvordan sirkulære økosystemer kan etableres. Her er det snakk om fornybar energi. Illustrasjon: Vesar

Gipsfabrikk og litt «magi»

Her nevner hun Lindums «Magiske fabrikk» i Vestfold som et vellykket eksempel. Fabrikken er flere ganger blitt omtalt i avfallsbransjen.no. Akkurat som gipsfabrikken til Norsk Gjenvinning i Holmestrand som viser hvordan industriell innovasjon på en ypperlig måte kan sørge for «nesten-ikke-avfall».

Med disse grepene vil man kunne fjerne produkter fra markedet som har «høye klimaavtrykk», altså produkter som enten ikke egner seg til sirkulær bruk, eller som forurenser for mye. Det vil dessuten øke tilgangen til sirkulære produkter.

Kunnskap trengs i alle ledd

Hva er det som så trengs for å få til dette?

Jo, det viktigste er at det finnes nok kunnskap i en innkjøpsprosess, og det i alle ledd, understreket Sofie Pindsle.

Økt kunnskap og samarbeid mellom alle ledd i en innkjøpsprosess, er nøklene for å gjøre innkjøpene sirkulære, mener Sofie Pindsle fra Circular Norway. Foto: Circular Norway

Må læres opp

Innkjøperne må læres opp i hvorfor – og hvordan – kravspesifikasjonene i et anbud kan endres. Sirkulære innkjøp kan ofte bety at man ikke bare skaffer seg et bestemt produkt, og at innkjøpet derfor dekkes av et annet budsjett (ikke investering, men drift).

Hennes oppfordring til politikerne: se helheten, og forstå at budsjetter og kravspesifikasjoner ved offentlige innkjøp må endres og tilpasses når det offentlige går til sirkulære innkjøp!

Opplæringspakker og pilotprosjekter

Circular Norways prosjektleder foreslår derfor egne opplæringspakker som vil gi alle involverte en innføring i hvordan sirkulær økonomi fungerer slik at de settes i stand til å foreta «grønne innkjøp».

Og gjennom pilotprosjekter som tar for seg en produktgruppe av gangen.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!