Nyheter
Remiksgruppen i Tromsø er også blitt klaget inn for mistanke om brudd på anbudsregler, opplyser ESA, EFTAs kontrollorgan. Foto: Remiksgruppen

Remiksgruppen også del

av en annen ESA-sak

Remiksgruppen i Tromsø er også del av en annen pågående sak hos ESA – eventuelle brudd på anbudsreglene. Det er Norsk Industri som har klaget inn Remiksgruppen for EFTAs kontrollorgan.

På onsdag meldte avfallsbransjen.no at ESA, EFTAs kontrollorgan, har åpnet en formell undersøkelse av avfallsselskapet Remiksgruppen for å finne ut om ulovlig statsstøtte har finansiert og/eller fortsatt finansierer avfallshåndteringen i Tromsø.

Eies av Tromsø kommune

Remiksgruppen er organisert som et aksjeselskap – bestående av Remiks Miljøpark AS og «døtrene» Remiks Husholdning AS, Remiks Produksjon AS og Remiks Næring AS. Gruppen eies av Tromsø kommune som betaler for avfallstjenestene.

Klage fra 2016

I samtale med avfallsbransjen.no forteller Gjermund Mathisen, direktør for konkurranse og statsstøtte hos ESA i Brüssel, at klagen mot Remiksgruppen kommer fra Norsk Industri og ble sendt i 2016.

Overpris – eller ikke?

ESA vil se nærmere på om:

  • Tromsø kommune betalte for mye til Remiks Næring for innsamling av industrielt avfall
  • Remiks Husholdning betalte for mye til Remiks Produksjon for avfallsbehandlingstjenester
  • visse transaksjoner i 2010 og 2012 i forbindelse med opprettelsen av Remiksgruppen, ble gjennomført på markedsmessige vilkår.

LES OGSÅ: Ulovlig statsstøtte til avfallshåndtering i Tromsø?

Kan ta ett til to år

Erfaringsmessig tar slike komplekse saker ett til to år før EFTAs kontrollorgan konkluderer, sier Mathisen.

ESA har ikke hjemmel til bevissikring. Undersøkelsen foregår derfor «som en slags åpen høring hvor blant annet andre markedsaktører og organisasjoner» kan komme med sitt syn på saken.

Gjermund Mathisen, direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, EFTAs kontrollorgan Foto: ESA

Ren gjenoppretting

Han understreker overfor avfallsbransjen.no at utfallet av undersøkelsen ikke er gitt og at det godt «kan vise seg at Tromsø kommune ikke har betalt overpris for avfallstjenestene».

Skulle det derimot vise seg at Tromsø kommune har betalt overpris for avfallstjenestene, og at statsstøttereglene er brutt, må Remiksgruppen betale tilbake pengene (med renter), forklarer ESAs direktør for konkurranse og statsstøtte.

Må betale tilbake

– Bøter blir det ikke?

– Nei, det blir det ikke. Dette handler om ren gjenoppretting av vilkårene, altså at avfallstjenestene skal betales etter gjeldende markedspriser.

Brudd på anbudsreglene?

På spørsmål opplyser Mathisen om at Remiksgruppen også er del av en annen pågående sak hos ESA. Den handler om mistanke om brudd på anbudsreglene. Også den er blitt sendt inn av Norsk Industri – i 2015. Klagen er senere blitt fornyet.

Monopol – eller ikke?

Gunnar Grini, bransjesjef for gjenvinning i Norsk Industri, bekrefter overfor avfallsbransjen.no at det er Norsk Industri som står bak begge klagene, fra 2015 og 2016.

Gunnar Grini Foto: Norsk Industri

Saken fra 2015 om mistanke om brudd på anbudsregler omfatter fem selskaper. Remiks Husholdning AS, datterselskap av Remiks Miljøpark AS, er ett av dem. ESA har så langt ikke åpnet formell undersøkelse av de fem selskapene.

Tildeling av eksklusive rettigheter?

Klagen gjelder tildeling av eksklusive rettigheter fra norske kommuner til statseide selskaper innen avfallshåndtering (innsamling og behandling av avfall), opplyser ESA på forespørsel fra avfallsbransjen.no. Spesielt henviser Norsk Industri til:

  • eksklusive rettigheter for behandling av farlig avfall gitt til Returkraft AS
  • eksklusive rettigheter for innsamling og behandling av næringsavfall fra kommunale bygninger og institusjoner gitt til Midt Namdal Avfallsselskap IKS
  • eksklusive rettigheter for innsamling av husholdningsavfall gitt til BIR Privat AS
  • eksklusive rettigheter for innsamling av husholdningsavfall gitt til Remiks Husholdning AS
  • eksklusive rettigheter for sentral sortering, videre behandling og utvinning av gjenværende husholdningsavfall gitt til ROAF IKS av Follo REN IKS.

Prinsipiell sak

– Det er en prinsipiell sak som handler om tildeling av eneretter. I tilfellet Remiksgruppen om monopolrettigheter som er gitt til et kommunalt selskap, organisert som et aksjeselskap, presiserer bransjesjefen.

– Vi mener at det er konkurransevridende at kommunen tildeler kontrakter om avfallshåndtering uten at andre avfallsselskap kan konkurrere om dem, og at denne praksisen er i strid med innkjøpsdirektivet, poengterer Gunnar Grini.

Norsk Industri viste i klagen til at Norge er det eneste EØS-landet hvor det er mulig å gi interkommunale selskap enerett til å ta seg av avfall.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!