Nyheter
Kapasiteten på NOAHs deponi for farlig, uorganisk avfall utenfor Holmestrand er snart sprengt. Hvor skal eventuelle nye fasiliteter ligge? Foto: Norsk Avfallshåndtering

Nytt deponi for farlig avfall:
Bransjen begynner å få nok

Farlig-avfall-bransjen er i ferd med å få nok. Nå må det endelig tas en beslutning om hvor erstatningen for NOAHs deponi skal ligge, krever Norsk forening for farlig avfall.

I dag går fristen ut for levering av høringssvarene til ekspertrapporten om farlig avfall. Så å si alle industriaktører står samlet om at myndighetene og den ansvarlige statsråden, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, ikke lenger kan sitte rolig i båten og la diskusjonen seile sin egen sjø.

Har ikke mer tid å miste

Én av dem som kommer med klar tale, er Norsk forening for farlig avfall (NFFA) som skriver rett ut at myndigheten ikke har mer tid å miste. Det er kun fire år igjen til deponiet til Norsk Avfallshåndtering (NOAH) på Langøya utenfor Holmestrand er fullt.

Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall. Foto: NFFA

«Prosessen er allerede på overtid. Etablering av ny behandlings- og deponikapasitet innen Langøyas avslutning i 2024 er av samfunnskritisk viktighet», påpeker NFFA i sin høringsuttalelse.

Frykter alvorlige konsekvenser

«Om ikke kapasitet er tilgjengelig innen den tid, er konsekvensene for en rekke samfunnsområder dypt alvorlige, skriver styreleder Bjørn Roger Broen og generalsekretær Roar Hansen videre.

NFFA understreker alvoret i saken og advarer mot at en viktig del av samfunnets infrastruktur kan havne i en kritisk situasjon:

«En slik kritisk situasjon kan også inntreffe før Langøya-deponiets avslutning», påpeker Norsk forening for farlig avfall.

Problemer for energigjenvinningsanlegg?

NFFA peker i denne sammenheng på utfordringene som norske avfallsenergigjenvinningsanlegg har meldt inn tidligere dersom ny behandlings- og deponikapasitet ikke kommer på plass tidsnok.

Dette vil trolig også gjelde svenske og danske anlegg.

Aske fra disse anleggene leveres nemlig i dag til NOAH på Langøya. En stans i leveransen dit vil kunne sørge for «opphopning av betydelige mengder avfall fra husholdningene, samt flyveaske. I tillegg vil det oppstå store driftsforstyrrelser også for produksjonsindustrien. Også de miljømessige konsekvensene er åpenbare», skriver foreningen videre.

Frykter for arbeidsplasser

Og kommer med enda et vesentlig argument: arbeidsplasser og viljen til å investere i bransjen:

«Arbeidsplasser og investeringsvilje i en stadig mer kompetansekrevende behandlingsindustri for farlig avfall vil også kunne lide i betydelig grad under en fortsatt uavklart situasjon.»

Nei til kortsiktige løsninger

Foreningen har definitivt ikke sans for kortvarige løsninger som ble antydet under bransjens møte med Ola Elvestuen og nærings- og fiskeriminister Torbjørn Røe Isaksen 5. desember i fjor. I dag hadde statsrådene et oppfølgingsmøte med bransjeaktørene.

Slike «kortvarige løsninger i påvente av en eventuell reduksjon i behandlings- og deponibehovet, herunder eksport av farlig avfall og midlertidige deponier, må ansees som urealistiske og ikke ønskelige. De representerer i så tilfellet en betydelig risiko», understreker NFFA.

– Kom igjen, statsråd!

Foreningen mener at varselslampene nå blinker så kraftig at myndighetene er nødt til å ta grep og snarest må gå «i aktiv, multilateral dialog med de aktørene som mest sannsynlig kan løse den fastlåste situasjonen». Ikke nok med det:

«Som konsekvens av de forstyrrelser og utsettelser dette arbeidet har vært hemmet av, er det nå i tillegg påkrevd at de samme myndighetene følger arbeidet tett… I dette ligger aktivt å bidra til koordinering og konstruktiv samhandling mellom lokale og sentrale myndigheter, interessegrupper og befolkning.»

Ekspertutvalgets rapport påpeker at utvalget har lagt liten vekt på lokal motstand mot deponietablering. NFFA ber staten om å ha den samme innstillingen.

norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Begynner å gå lei

Foreningen begynner tydeligvis også å gå lei av at myndighetene viker unna upopulære beslutninger og oppfordrer statsråden til å se de lange linjene, lokal motstand mot et deponi til tross:

«Ekspertutvalgets rapport påpeker at utvalget har lagt liten vekt på lokal motstand mot deponietablering. NFFA ber staten om å ha den samme innstillingen. Det må legges objektive kriterier og fakta til grunn, det vil si storsamfunnets behov, risikovurderinger og annen faglig dokumentasjon», er NFFAs klare beskjed.

Ikke nok med det: «Det er påkrevd at staten aktivt framsnakker nødvendigheten av kompetansemiljøer og anlegg som håndterer og ufarliggjør avfall som det ikke er ønskelig eller mulig å gjenvinne, skriver bransjeforeningen videre.

Bjørn Roger Broen, styreleder i Norsk forening for farlig avfall. Foto: NFFA

Tre viktige momenter

Foreningen tar ikke stilling til hvor den nye nasjonale behandlings- og lagringskapasiteten skal ligge, men trekker fram tre momenter som er avgjørende for tidsnok etablering av erstatningen for Langøya, og som ekspertutvalget ikke har tatt hensyn til:

  • Behovet for å etablere forbehandling av farlig avfall slik at deponering kan skje uten miljøkonsekvenser i et «evighetsperspektiv».
  • Kompetansemiljøet som etablering og drift av moderne, trygge farlig-avfallsdeponier krever.
  • Tidsperspektivet, altså forundersøkelser og dokumentasjon, myndighetsprosesser, lokale avklaringer og aksepter, entreprenør- og byggearbeid, etablering av organisasjon som innfrir krav til dokumentert kompetanse og erfaring.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen.

LES OGSÅ: Brevik uaktuell som deponi for farlig avfall

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!