Nyheter
Sveinung Rotevatn ønsket velkommen til presentasjonen av Klimakur 2030. Foto: Bjørn Vilberg

I dag ble veien til å nå klimamålene for 2030 presentert

Blant virkemidlene og tiltakene som nevnes i rapporten, er blant annet avgift på avfallsforbrenning.

Fredag morgen ble Klimakur 2030 presentert av en faggruppe ledet av Miljødirektoratet på Sentralen i Oslo.

Det er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 % kutt i utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor i 2030 sammenlignet med 2005.

Ikke-kvotepliktig sektor er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk og avfall, som ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp.

I rapporten presenteres det 60 tiltak som kan føre til kutt av 40 millioner tonn CO2-ekvivalenter i ikke-kvotepliktig sektor.

Foreslår avgift for å bedre sortering

Rapporten legger vekt på økt utsortering av plast til materialgjenvinning. Denne økningen krever betydelige investeringer

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, under presentasjonen av Klimakur 2030. Foto: Bjørn Vilberg.

i ettersorteringsanlegg, noe som er en barriere for kommunale og private avfallsselskap.

Kvoteplikt eller økonomiske virkemidler som avgift på avfallsforbrenning trekkes fram som eksempler på virkemidler som kan gjøre det mer lønnsomt for avfallsselskapene å investere i innsamlings- og/eller ettersorteringsløsninger, samt å gi husholdningene insentiver til økt utsortering.

For å unngå at en eventuell avgift på avfallsforbrenning ikke skal føre til økt eksport, skriver rapportforfatterne at det kan være aktuelt å vurdere en tilsvarende avgift på avfall som eksporteres til forbrenning i land uten en slik avgift.

Lik etterspørsel for biogass om ti år

Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, forklarte at de har lagt til grunn at man bare skal bruke avansert biodrivstoff, og at hvis prosjektene for biogass og biodrivstoff som planlegges rundt om i landet nå blir iverksatt, vil det dekke om lag halvparten av etterspørselen som forventes i rapporten. Derfor vil Norge fortsatt være avhengig av import.

– Hvis man gjennomfører alle tiltakene om biodrivstoff som legges fram i rapporten, vil etterspørselen på biodrivstoff være omtrent det samme i 2030 som den er i dag, sa hun.

Et Kinderegg av muligheter

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier til avfallsbransjen.no etter presentasjonen at han tror biogass vil bli

Klima- og miljøministeren er optimistisk for biogassens framtid. Foto: Bjørn Vilberg

viktig fremover, spesielt med tanke på handlingsplanen han og flere andre departementer jobber med.

– Det som er fint med biogass er at det er en type Kinderegg som gir veldig mange fordeler. Du benytter ressurser som ellers ikke ville vært brukt, du får energi og du kutter klimagassutslipp. Så å satse på biogass, i hvert fall i en del sektorer, vil være viktig, sier han.

Statsråden påpeker at det ikke er noe mål mange år fram i tid at biodrivstoff skal brukes i personbiltransport, fordi elektrifiseringen har kommet så langt der, men at biodrivstoff kan utgjøre stor nytte i andre deler av transportsektoren.

– Mest mulig av det må gå til de kjøretøyskategoriene der elektrifisering er et stykke unna ennå. Da snakker vi om store skip, vi snakker om tungtransport, vi snakker om fly. Så biodrivstoff kommer vi til å trenge, men vi må bruke det der vi er nødt til å bruke det, ikke der vi kan bruke det, forklarer han.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!