Nyheter
Kapasiteten på NOAHs deponi for farlig, uorganisk avfall utenfor Holmestrand er snart sprengt. Hvor skal eventuelle nye fasiliteter ligge? Foto: Norsk Avfallshåndtering

Kraftige atomreaksjoner i Molde

Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet vil lagre atomavfall i et nytt nasjonalt giftdeponi. Det har satt sinnene i kok i Molde.

I sitt innspill i forbindelse med høringen om nytt nasjonalt giftdeponi, fremmer Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet forslag om at deponiet også bør kunne motta visse typer atomavfall.

«Det kan for eksempel være snakk om avfall med naturlig forekommende radioaktive stoffer og eventuelt avfall med relativt lavt innhold av radioaktive stoffer med nuklider som ikke er svært lang-livede», skriver direktoratet i sitt høringssvar.

– Dramatisk endring

Direktoratet viser til at dagens giftdeponi på Langøya har tillatelse til å motta flere typer radioaktivt avfall. Ved å la et nytt nasjonalt deponi få motta tilsvarende stoffer, vil dette løse utfordringene med avfall som er klassifisert som både radioaktivt og farlig avfall.

Høringssvaret har skapt kraftige reaksjoner i Molde, der Raudsand på Nesset er et at de mest aktulle stedene for å overta som nasjonalt giftdeponi når Langøya stenges om få år.

Motstanden mot et giftdeponi i området har vært massive over lang tid og blant annet reiselivsnæringen har advart sterkt mot å anlegge giftdeponi på Raudsand.

Stig O. Jacobsen i organisasjonen giftfritt Molde sier til NRK at det er både oppsiktsvekkende og dramatisk at direktoratet vil gå inn for at giftdeponiet skal lagre atomavfall.

Direktoratets hovedbegrunnelse for å tillate atomlagring på et nytt nasjonalt giftdeponi er at direktoratet mener det er viktig med en helhetlig avfallshåndtering i Norge.

Ber om helhetlig løsning

«Det er nå behov for å sikre deponikapasitet og etablere eller utvide deponier for blant annet farlig avfall og flere typer radioaktivt avfall. Det arbeides med å etablere eller utvide eksisterende deponi for lav- og mellomaktivt menneskeskapt radioaktivt avfall i tillegg til midlertidig lager og fremtidig deponi for brukt atombrensel. Disse deponiene er mindre egnet for håndtering av radioaktivt avfall med lavt innhold av radioaktive stoffer eller naturlig forekommende stoffer. Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener at man bør vurdere om det er hensiktsmessig å ha felles løsninger for disse typene avfall med for eksempel farlig avfall. Det er viktig å se behovene for kapasitet i avfallsdisponeringen i sammenheng, så avfallshåndteringen optimaliseres og man får en helhetlig nasjonal løsning for håndtering og disponering av avfall i Norge», avslutter direktoratet i sitt høringsnotat.

Høringsfristen for rapporten om ekspertutvalgets rapport om farlig avfall gikk ut 15. januar.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!