Nyheter

Ønsker samarbeid om løsninger for avfallsinnhenting

– Vil noen samarbeide med oss om utvikling av fremtidens løsning for avfallsinnhenting, spør Trond Sørensen, daglig leder i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

I likhet med mange andre norske interkommunale selskaper vil også GIR IKS utenfor Kongsvinger utvikle nye innsamlingsløsninger når EUś krav til innsamling av matavfall trer i kraft i 2023. I tillegg kommer også krav på at tekstiler skal leveres inn i 2025.

Bedre sammen enn hver på sin tue

Hver kommune står fritt til å bestemme innsamlingssystemer, men da får vi ulike, suboptimale løsninger og det bygges sorteringsanlegg over en lav sko, sier Trond Sørensen i GIR IKS. I stedet for å leie inn eksterne konsulenter ønsker han å invitere andre kommuner til samarbeide om å utvikle nye løsninger.

– Jeg tar herved initiativ til å invitere til et samarbeidsprosjekt om å finne felles løsninger på innsamling. Nå sitter alle på hver sin tue og utreder. De fleste kommuner er små og har lite ressurser og kompetanse til nettopp dette – løsningen er da å leie inn eksterne konsulenter. Alle vet at EUs krav fra 2023 er strenge. I tillegg vil det jo også komme en utfordring når det samme vil skje for tekstiler og farlig avfall fra 2025, sier Trond Sørensen.

Daglig leder Trond Sørensen i GIR IKS
Foto: Torbjørn Leidal

Gjennomsnittlig norsk

Med ca 18.000 abonnenter, 32 ansatte, 8 renovasjonsbiler og en krokbil som håndterer 17.500 tonn avfall i året er GIR et gjennomsnittlig norsk IKS.

– Det betyr at våre behov er ganske like mange andres behov også, sier Sørensen.

Han sier han må vurdere å enten sette ut en avfallsbeholder til mat hos abonnentene, eller ta en av de andre fraksjonene opp i restavfallsbeholderen, forteller GIR-sjefen.

-Jeg er skeptisk til en beholder til og vi lager til en testløsning her på anlegget, men det hadde vært interessant om flere andre ville vært med å teste dette, sier Sørensen.

Avfallsbransjen.no vil følge opp saken med foreningene og andre avfallsselskaper.

Kort om GIR

GIR ble stiftet 1.9.1994 av eierkommunene Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger. Selskapet har ansvaret for renovasjonsordningen i de fire kommunene. Kommunene vedtar og fakturerer renovasjonsgebyret. Ordningen gjelder for ca 17 700 ordinære abonnenter og ca 3 200 hytter. Kommunene har eierandel i selskapet etter prosentvis andel av innbyggere.Kongsvinger er størst med 48,1̭%. GIR behandler årlig ca 17.500 tonn avfall. Av dette kommer ca 6.500 tonn fra de fire gjenvinningstasjonene.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!