Nyheter
Foto: Norsk Gjenvinning

Dødsras-etterforskning slaktes

Politiets etterforskning etter leirraset på Sørum får krass kritikk. Den ansvarlige i Norsk Gjenvinning ble aldri avhørt.

Norges geotekniske institutt (NGI) konkluderte i sin sakkyndigrapport med at det var massedumping som utløste raset på Sørum i 2016, der tre litauiske arbeidere ble drept. Massedumpingen skjedde i strid med tillatelsene som var gitt, mener både NGI og kommunen, skriver Dagbladet.

Avisen har de siste dagene skrevet flere artikler om det fatale leirraset, etterforskningen og ettervirkningene. To advokater har gjennomgått etterforskningsmaterialet på anmodning fra Dagbladet og retter sterk kritikk mot politiet. Advokatene har tidligere bistått i en sak der aktører ble saksøkt av Norsk Gjenvinning. Norsk Gjenvinning tapte saken i tingretten, og saken endte med forlik før behandlingen i lagmannsretten. Norsk Gjenvinning anser derfor de to advokatene som inhabile.

Rapporten fra NGI ble overlevert i juli 2017, men funnene ble aldri benyttet av politiet til å avhøre Norsk Gjenvinning, underleverandør Park & Anlegg eller grunneier, som var ansvarlig for det ulovlige anleggsarbeidet.

Påtaleansvarlig Mona Hertzberg i Øst politidistrikt avviste tidligere denne uken overfor Avfallsbransjen.no at det er aktuelt å gjenoppta etterforskningen.

Ansvarlig ble ikke avhørt

– Med forbehold om at jeg ikke kjenner saken i detalj er det vanskelig å si noe eksakt på det nåværende tidspunkt. Men jeg er ikke gjort kjent med at det har kommet nye opplysninger som gir grunnlag for å gjenåpne saken. På generelt grunnlag kan vi gjenåpne saken dersom det kommer en begjæring fra noen eller dersom det fremkommer nye opplysninger, sa Hertzberg.

LES OGSÅ: Ingen ny etterforskning av dødsraset

Ingen vurdering av straffeansvar

– Politiet burde ha vurdert om det var forsvarlig behandling av tillatelsen fra kommunens side, men også om det ble gitt korrekt informasjon fra de som utførte arbeidet og søkte om tillatelse, sier advokat Bjørn Brodwall i advokatfirmaet Økland til Dagbladet.

Av politidokumentene fremgår det at den ansvarlige for klarering av masser til bakkeplanneringen i Norsk Gjenvinning aldri ble avhørt av politiet. Ifølge Brodwall er det ikke spor i etterforskningsmaterialet av at politiet har vurdert straffeansvaret i saken.

Politiadvokat Bjørn Arne Tronier kommentere kritikken fra advokatene på følgende måte overfor Dagbladet: «(det) foranlediger ingen merknader herfra».

LES OGSÅ: – En tragisk naturkatastrofe

«Grundige undersøkelser og etterforskningen etter raset har vist hvor vanskelig det kan være å forstå hva som skjedde, hvem som hadde ansvaret for hva og hva som kunne vært gjort annerledes. I Norsk Gjenvinning forholder vi oss til at politiet konkluderte med at det ikke foreligger noe straffbart forhold. Med hensyn til kommunens pågående vurdering om brudd på tillatelsen, har vi også her delt våre synspunkter og dokumentasjon. Vi har samtidig påpekt at de forholdene i tillatelsen som kommunen undersøker, ikke har påvirket at raset skjedde», skrevDirektør for organisasjonsutvikling og compliance, Ingrid Bjørdal i Norsk Gjennvinning i en kommentar til Avfallsbransjen.no

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!