Bransjestemmer
Tony Christian Tiller, politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet
Foto: NTB/Scanpix

-Utviklet over mange år og vedtak fattes 2020/2021

 

Olje- og energiminister Tina Bru hadde mandag møte med CEO i Fortum Pekka Lundmark. I møtet fikk statsråden en presentasjon av Fortum og Fortum Oslo Varme. Videre ble CO₂-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme presentert. Statsråden viste til at hennes jobb er å levere et godt beslutningsunderlag til regjeringen og at Fortum Oslo Varme har gjort en god jobb i forprosjektfasen.

Ekstern kvalitetssikring

Fortum Oslo Varmes prosjekt er en del av det norske fullskalaprosjektet hvor både Fortum Oslo Varme og Norcem har levert forprosjektrapporter til Gassnova. Partnerskapet Equinor, Shell og Total har levert forprosjektrapporter av transport og lagring av CO₂. Underlaget er nå til ekstern kvalitetssikring.

Investeringsbeslutning 2020/2021

Det pågår nå også boring av letebrønn for å bekrefte lagerets egnethet. Prosjektets mål er å ha et grunnlag for investeringsbeslutning klart høsten 2020. Både regjeringen og industrien er opptatt av at vi bruker tilstrekkelig tid på planleggingen av prosjektet. Dette er også et tydelig råd fra ekstern kvalitetssikrer. Regjeringen tar derfor fortsatt sikte på at investeringsbeslutning kan fattes i 2020/21.

Positivt med flere aktører

Vi ser at flere og flere aktører og bransjer peker på fangst og lagring av CO₂ som et mulig tiltak for å redusere klimagassutslipp. Det er positivt. At flere aktører går sammen for å finne løsninger på CCS er også positivt. Staten har et bredt virkemiddelapparat for å utvikle CCS. Flere aktører har blant annet fått støtte av Climit-programmet til å gjøre teknisk-økonomiske mulighetsstudier for å utvikle konkrete CCS-prosjekter.

Det er også positivt at det er flere land som nå vurderer fangst og lagring av CO₂ som et aktuelt klimatiltak. IEA og FNs klimapanel viser at det mest sannsynlig vil være behov for svært store mengder med CCS dersom verden skal nå klimamålene til lavest mulig kostnad.

Finansieringsmodeller

Olje- og energidepartementet har i Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 (side 113), kapittel 2.15 Olje- og energidepartementet under andre saker gitt en status i arbeidet med finansieringsmodeller for fullskala CO2 og forhandlingene med industriaktørene. Utfallet av forhandlingene vil være et vesentlig bidrag til å utvikle finansieringsmodeller for fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen vil på bakgrunn av fremforhandlede hovedprinsipper for eventuell støtte til investering og drift i fullskalaprosjektet, ha et bedre grunnlag for å gi en oppdatert redegjørelse for Stortinget om aktuelle finansieringsmodeller. Departementet vil komme tilbake til Stortinget med en status på arbeidet med finansieringsmodeller for fangst, transport og lagring av CO2 når forhandlingsresultatet foreligger.

 

Ikke rigget

Prosjektene hos Norcem og Fortum Oslo Varme har blitt utvalgt og utviklet gjennom en grundig prosess gjennom mange år, og de har passert flere milepæler underveis i prosjektmodningen. Vi er ikke kjent med at det er andre prosjekter i Norge som er på et tilsvarende modenhetsnivå som aktørene i det norske fullskalaprosjektet. Det er ikke en aktuell problemstilling å inkludere flere prosjekter nå.

 

Biomat® avfallssekker og linere

Naturabiomat AS

Avfallsbeholder i plast 1000L med lokk-i-lokk

Alles Miljø AS

Biogass- og slambehandlings­­anlegg

Cambi ASA

Miljøpistolen® NITON XL2 Plus

Holger Hartmann As

Portaler for deteksjon av radioaktivt materiale

Holger Hartmann As

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Anlegg og avfallshåndtering

Vi er opptatt av å bygge anlegg som fungerer bra, både i hverdagen og på bunnlinjen

Steco Miljø AS

Deler og tilleggsutstyr

Nordcon As

Ballepresser

Nordcon As

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Bunntømte & nedgravde avfallsbeholdere

EnviroPac AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.