Nyheter
Det planlagte behandlings- og deponiet for uorganisk avfall på Raudsand. Illustrasjon: Bergmesteren Raudsand AS

Raudsand får grønt lys fra Regjeringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Dermed er første hinder mot å bli nasjonalt deponi for farlig avfall passert.

Det stormer rundt Raudsand-anlegget i Molde etter at daglig leder i Bergmesteren Raudsand beskyldte krf-politiker Steinar Reiten for korrupsjon.

«Reiten lytter vel til sin gode venn og stor sponsor av KrF M&R som går ærend for sin gode venn og forretningsforbindelse som har snakket Raudsand ned for å beholde sitt monopol på uorganisk avfall i det norske markedet. Dette blir bare for gjennomsiktig», skrev daglig leder Harald Storvik i et innlegg på sin Facebook-side.

Sterke reaksjoner

Storvik gjentok overfor Avfallsbransjen.no at han mener det er begått korrupsjon i forbindelse med motstanden mot Raudsand-deponiet.

LES OGSÅ: Beskylder Krf-politiker for korrupsjon
LES OGSÅ: Innlegg: – Korrupsjonsbeskyldninger fra Harald Storvik

Utspillet har satt sinnet i kok, både hos stortingsrepresentant Reiten og hos forretningsmannen Stig O. Jacobsen, som indirekte er den som blir beskyldt for å ha betalt for å bli kvitt Raudsand-alternativet.

Fredag ettermiddag tok spørsmålet om nasjonalt deponi for farlig avfall en ny vending. Sent på ettermiddagen sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut en pressemelding der det fremgår at reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand er godkjent. Det betyr at de første formalitetene rundt bygging av et behandlingsanlegg for uorganisk avfall er avklart.

Som ventet

«Planen legger grunnlag for etablering av et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall og deponier for lettere forurenset overskuddsmasse i et nedlagt gruveområde ved Tingvollfjorden. Avfallsanlegg og massedeponier kan ikke etableres uten at det foreligger tillatelse etter forurensningsloven», skriver departementet i sin pressemelding.

LES OGSÅ: Avviser Raudsand-deponiet

– Dette kommer som forventet med bakgrunn i anbefalingen fra Miljødirektoratet, Klima og Miljødepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette åpner opp for deponi 2 for ordinært avfall og behandlingsanlegg for bunnaske, sier Harald Storvik til Avfallsbransjen.no.

Selv om første hinder for et behandlingsanlegg og deponi for farlig avfall nå er passert, så gjenstår det en del før byggingen av anlegget skal starte. Blant annet må Bergmesteren Raudsand AS få godkjent tillatelse til å drive anlegg.

Ønsket omkamp

– Så kommer jobben videre med bunnundersøkelser ned til 170 meters dyp for utfylling i sjø. Det er nå jobben starter med søknader for de enkelte prosjekter som skal lede til at Raudsand blir ett senter for behandling av farlig uorganisk farlig avfalll med ett kompetansesenter for sirkulær økonomi for avfall og gjenvinning. Ett stort steg videre for oss, sier Storvik.

Reguleringsplanen for Raudsand-anlegget ble vedtatt av tidligere Nesset-kommune i november 2018, men nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal, samt Møre og Romsdal fylkeskommune sendte innsigelser mot planen.

LES OGSÅ: Avslutter Langøya-bekymring

Etter at Nesset slo seg sammen med Midsund og Molde fra 1. januar i år, har det pågått en diskusjon om hvorvidt den vedtatte reguleringsplanen måtte behandles på nytt av den nye storkommunen. Med departementets avgjørelse gjør at reguleringsplanen nå er endelig.

Viktig skritt

«Departementet har i avgjørelsen lagt vekt på det lokale ønsket om å legge til rette for nye arbeidsplasser og opprydding etter tidligere gruve- og industrivirksomhet på Raudsand. Departementet vurderer at planlagt arealbruk på land og i sjø ikke vil berøre naturmangfold eller andre miljøinteresser av nasjonal eller vesentlig regional verdi», heter det i vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Godkjenning av reguleringsplanen er viktig for at tiltakshaver kan komme videre i sitt arbeid med planlegging av anlegget. Videre utredninger vil vise om det kan etableres et anlegg for behandling av uorganisk farlig avfall med miljømessig akseptable virkninger , sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!