Nyheter
Foto: Geminor

Avfallsanlegg får motta og lagre mer avfall

Avfallsmottak kan midlertidig øke kapasiteten med 30 prosent for å holde tritt med Koronakrisen.

Miljødirektoratet publiserte onsdag kveld sin midlertidige hasteforskrift for avfallshåndtering under Koronakrisen. Bransjen har ventet på forskriften siden myndighetene innførte smitteverntiltakene i midten av mars.

Lyttet til bransjen

De ulike aktørene i avfallsbransjen har kommet med løpende innspill til direktoratet om hvilke tiltak de mener er nødvendig. Øverst på ønskelisten har de fleste aktørene hatt dispensasjoner som gjør det mulig å midlertidig lagre avfall.

I sin hasteforskrift skriver Miljødirektoratet at de ser det som hensiktsmessig å gi avfallsmottak en større fleksibilitet for å håndtere Koronakrisen.

Det skjer først og fremst ved at mottakene kan øke sin mellomlagring og behandling med inntil 30 prosent i en begrenset periode.

LES OGSÅ: Avfallslagring og utslippskrav øverst på ønskelista

Midlertidig økning

«Mottak med hjemmel i forskriften kan motta inntil 30 % mer avfall enn hva som følger av årlig total mottaksramme. Den økte mengden skal være innenfor avfallstyper som mottaket har tillatelse til å motta. Mottakene kan også lagre inntil 30 % mer avfall samtidig enn hva som følger av gjeldende rammer. Mottakene kan selv bestemme hvor mye som lagres av ulike typer avfall de har lov til å motta, innenfor den totale økningen på 30 prosent», skriver direktoratet på sine nettsider.

Norsk forening for farlig avfall, NFFA, har vært en av bransjeorganisasjonene som løpende har kommet med innspill til en hasteforskrift. Generalsekretær Roar Hansen er godt fornøyd med utfallet.

– Våre innspill er imøtekommet i stor grad. Det er grunn til å berømme Miljødirektoratet for å ha jobbet fram disse forskriftene så raskt som mulig i nåværende utfordrende situasjon. Vi er også tilfreds med direktoratets forståelse for at bransjen trenger noen unntaksbestemmelser for å kunne utføre sin samfunnsviktige funksjon, sier Hansen til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: Utkast til hasteforskrift på vei

Den økte mellomlagringen kan skje frem til 1. september, mens økning i avfallshåndtering kan pågå ut 2020. Dispensasjonene gjelder for alle avfallsmottak og omfatter den avfallstypen som det enkelte anlegget har tillatelse til. Dette innebærer at avfallsanleggene ikke kan åpne for mottak av avfallstyper som de normalt ikke har tillatelse til.

Økt brannfare

«Miljødirektoratet legger til grunn at virksomhetene som benytter seg av unntaksmulighetene følger alle andre krav i tillatelsen, og på en forsvarlig måte basert på risikovurderinger. Eventuell økning i risiko som følge av at anlegget mottar og lagrer økte avfallsmengder må fortsatt ligge innenfor virksomhetens akseptkriterier, men det kan også tas i betraktning at tiltaket gjelder en begrenset periode», skriver direktoratet.

LES OGSÅ: Ber om krisepakke for avfall

Samtidig som det gis dispensasjon fra de gjeldende avfallsforskriftene, oppfordrer Miljødirektoratet mottakene om å være ekstra varsomme, spesielt med tanke på økt brannfare ved mellomlagring av større avfallsmengder.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!