Nyheter
Lan Marie Berg fra MDG er byråd for miljø og samferdsel (MOS) i Oslo. Foto: Øyvind Paulsen

Byrådet visste ikke om Haraldrud-vedtak

En ny granskningsrapport viser at byråd Lan Marie Berg ikke visste om bystyrets vedtak om nye garderober på Haraldrud.

I Oslo-budsjettet for 2015 ble det vedtatt å bevilge 15 millioner kroner til bygging av nye garderober på Haraldrud. Etter bevilgningen begynte etaten å planlegge et større bygg med kontorplasser, lager og møterom, i tillegg til garderober.

Det var NRK som omtalte saken først.

Stor pengebruk

Da Berg tok over som byråd for miljø og samferdsel i 2015, hadde Renovasjons- og gjenvinningsetaten allerede brukt 1,8 millioner kroner på utredninger.

I løpet av 2016 hadde etaten brukt opp alle de tildelte midlene, uten at bygging var begynt. I 2018 var pengebruken oppe i 18 millioner, og da sa byråd Berg stopp.

Intern granskning

Etter disse avsløringene vedtok Kontrollutvalget i Oslo kommune å foreta en granskning av etaten og Bergs rolle. I rapporten, som nå er ferdigstilt, kommer det fram at Bergs avdeling ikke var klar over bystyrets vedtak.

Det står blant annet at byrådsavdelingen var av den oppfatning at etaten utredet noe som skulle bli stemt over i bystyret i fremtiden, ikke at det allerede var vedtatt.

– Løst organisert

Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i bystyret, sier til NRK at dette vitner om en byråd som overhodet ikke har hatt kontroll.

– Hele prosjektet virker veldig tilfeldig og løst organisert. Det er lite som tyder på en betryggende dialog mellom etaten og byråden, som er øverste ansvarlig, sier Ola Kvisgaard (H), leder for Kontrollutvalget, til NRK.

– Burde skjønt det tidligere

I rapporten innrømmer Berg at bystyret skulle vært informert tidligere, men at det først var høsten 2018 de forsto omfanget av saken. Arild Hermstad, som er fungerende byråd mens Berg er i permisjon, sier at denne feilen kommer fra det borgerlige bystyret som vedtok bevilgningen i budsjettet for 2015.

– De gjorde en beslutning om å investere på et veldig svakt grunnlag. Det var ikke i tråd med den vanlige prosedyren, sier han til NRK.

Han sier også at de burde ha skjønt allerede i 2016 at prosjektet var ute av kontroll, og at lærdommen er at slike prosjekter bør vedtas i tråd med kommunens prosedyrer for investeringer.

Beklager

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ingen nye kommentarer å tilføye på dette tidspunktet, og henviser til tidligere kommentarer. I fjor høst beklaget etatsdirektør Hans Petter Karlsen at det var brukt så mye penger uten å stå igjen med et bygg.

– Det kan vi bare beklage. Det er godt at det ble stoppet da det ble stoppet, så kan man gjerne bli utfordret på om det burde blitt stoppet tidligere, sa han til NRK da.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!