Nyheter
Bare fem selskaper i avfallsbransjen har mottatt støtte fra statens krisepakker for Koronakrisen. Foto: Geminor

Krever endring i Koronastøtten

Både store og små avfallselskaper har droppet å søke om koronastøtte fra staten. – Det er behov for endringer, sier Norsk Industri.

Oversikten over mottakere av statlig kontantstøtte viser at det bare er et fåtall aktører i avfallsbransjen som har søkt og mottatt støtte. Avfallsbransjens.nos gjennomgang viser at det bare er fem selskaper innen avfallssektoren som har mottatt til sammen en drøy million kroner. Utover de fem som er oppført på listen, kan det være søkere som er tatt ut til manuell behandling. Verken Norsk Gjenvinning, Franzefoss, Ragn-Sells eller Stena Recycling har søkt støtte.

LES OGSÅ: Veldig skuffet over krisepakken

Ingen omsetningsfall

– Det stemmer at vi ikke har søkt. For selskapet som helhet, hadde vi ikke omsetningsnedgang i mars. Det er derimot stor variasjon mellom fra anlegg til anlegg hvordan effekten har vært, sier daglig leder Ståle Nistov i Franzefoss.

Det samme er status hos Lindum, som heller ikke har søkt om koronastøtte.

– Lindum har så langt ikke fått noen negativ resultatmessig koronaeffekt. Vi har derfor ikke søkt om støtte, skriver administrerende direktør Pål Smits i en mail.

Norsk Gjenvinning har foreløpig ikke sendt noen søknad om koronastøtte, men utelukker ikke at de kommer til å gjøre det.

LES OGSÅ: Ber om krisepakke for avfall

– Vi er i prosess med å undersøke om noen av våre selskaper kvalifiserer for støtten. Regelverket er noe komplekst, så tar tid å sette seg inn i det. Dersom vi finner ut at noen av våre selskaper kvalifiserer for støtteordninger vil vi selvsagt benytte oss av de, sier CFO Espen Krey Brettås.

Småpenger

Kontantstøtteordningen for bedriftene er utarbeidet av Storting og Regjering, i tett samarbeid med NHO. Bransjesjef Gunnar Grini sier ordningen er god, men at den ble satt sammen på svært kort tid og at NHO ser behov for enkelte endringer både for store og små bedrifter.

LES OGSÅ: En andel faste utgifter skal dekkes av staten

– Ordningen setter et tak på 80 millioner kroner i utbetaling per bedrift per måned. Og alle beløp over 30 milllioner kroner blir avkortet med 50 prosent. Vi har forståelse for at det settes et tak på samlet utbetaling, men det er like fullt klart at avkortningen betyr ulik behandling av store virksomheter, sier Grini.
Metallgjenvinningsselskapet RMG Gjenvinning i Nordland er en av de fem avfallsselskapene som har mottatt støtte. Selskapet, med fire ansatte, søktea om 36.000 kroner, men endte opp med omtrent halvparten.

– Det er veldig skuffende. Vi bruker jo nesten like mye på at regnskapsselskapet skal finne tallene og skrive søknaden. Det er tydelig mye populisme i uttalelsen fra politikerne, sa daglig leder Arnold Midthun til Avfallsbransjen.no tirsdag.

Ikke verdt å søke

Det samme opplever plastgjenvinneren Kenneth Johannessen i Organisk Materialretur på Karmøy. Han sier til Avfallsbransjen.no at det ikke er verdt å søke, fordi de ikke går mer i minus enn «noen tusenlapper».

– Da koster det like mye som det smaker, sier han.

Grini erkjenner at kontantstøtteordningen ikke treffer de minste bedriftene.

LES OGSÅ: Fremskynder CCS-investering

– For de små bedriftene er det urettferdig med en egenandel på 10.000 kroner per måned. Når det minste utbetalingsbeløp da er på 5.000 kroner vil mange små bedrifter få lite eller ingenting, til tross for stor omsetningsnedgang, sier Grini.

NHO har bedt Regjeringen gjøre endringer i kontantstøtten, slik at skjevhetene rettes opp.

NHOs endringsforslag for kontantstøtten

• NHO vil fjerne egenandelen på 10.000 kroner. For mange av landets små bedrifter i disse krisetider er dette en unødvendig belastning. I dag finnes denne egenandelen for bedrifter som ikke er direkte nedstengt av myndighetene.
• Det er få grunner til å vente særlig lenge med å signalisere at ordningen må forlenges. Rask avklaring her vil fjerne en usikkerhet hos de utsatte bedriftene.
• NHO vil fjerne avkortningen for støttebeløp over grensen på 30 millioner kroner. Vi må sikre også de større bedriftene da de står for en betydelig andel av sysselsettingen her i landet.
• Det er ingen grunn til å skille mellom bedrifter som er lovmessig stengt ned og de som selv blir tvunget til å stenge ned som følge av at markedet har blitt kraftig forverret. Den såkalte 90-prosent regelen bør gjelde for alle, altså at man får dekket 90 prosent av de faste kostnadene.
• Ordningen må ta høyde for de spesielle utfordringene sesongbedrifter har som følge av store variasjoner i inntekten fra måned til måned.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!