Nyheter
Finansminister Jan Tore Sanner må overbevise med den siste krisepakken i slutten av mai. Foto: Marte Garmann

Store forventninger til neste krisepakke

Avfallsbedriftene fikk ingen drahjelp i revidert nasjonalbudsjett. Nå skrus forventningene til regjeringens neste krisepakke opp.

Regjeringen bruker historisk mye oljepenger i revidert nasjonalbudsjett. 4,2 prosent av oljefondet eller 419,6 milliarder kroner må til for å dekke kostnadene etter Koronakrisen.

Generelle ordninger

Siden krisen traff Norge i begynnelsen av mars har organisasjonene og bedriftene i avfallsbransjen bedt om økonomisk nødhjelp. Så langt har de generelle kompensasjonsordningene bare truffet et fåtall av bedriftene i bransjen.

LES OGSÅ: Veldig skuffet over krisepakken

Avfallsselskapene fikk heller ingen drahjelp fra revidert nasjonalbudsjett. Av klimatiltak økes tilskuddene til det grønne investeringsselskapet Nysnø med 300 millioner kroner og det settes av 100 millioner kroner til omstilling i skipsfarten.

Bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri peker på at avfallsbransjen nyter godt av kuttene i arbeidsgiveravgift og økte avskrivningssatser, men at det ellers er lite bransjespesifikt å hente i revidert budsjett.

LES OGSÅ: Avfall Norge ber om langsiktige tiltak

Grønt skifte

Mest interessant for avfallsbransjen var at Regjeringen gjentok at det kommer en ny krisepakke i slutten av måneden. Dette er en økonomisk pakke som skal bidra til å få økonomien i gang igjen etter Koronakrisen.

Der er det varslet at det grønne skiftet og sirkulær økonomi vil få en viktig rolle.

LES OGSÅ: Ingen skreddersydde avfallstiltak

Mange tiltak

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs skriver i et brev til statsminister Erna Solberg at bransjen kan bidra til betydelig utslippskutt i klimagasser, ombruk, økt materialgjenvinning og utvikling av arbeidsplasser.

I brevet peker Samfunnsbedriftene på flere tiltak de mener vil være med på innfri målene om materialgjenvinning og sirkulær økonomi.

Blant annet peker de på at dagens regelverk for statsstøtte, avfallsdefinisjoner og produsentansvar.

Venter CCS-beslutning

Stortinget vedtok i slutten av mars at Statens investeringsbeslutning om fullskala karbonfangst skal fremskyndes. Det var ikke ventet at regjeringen ville fremme forslag allerede i revidert nasjonalbudsjett, men har Fortum Oslo Varme store forventninger til den siste krisepakken.

LES OGSÅ: Fremskynder CCS-beslutning

– Fullskalaprosjektet for CCS vil kutte 800 000 tonn CO2, tilsvarende 1,5 prosent av norske utslipp, med potensial for store europeiske utslippskutt i etterkant. De tre prosjektene i verdikjeden kan skape 3700 grønne kompetansearbeidsplasser de neste fire årene alene. Dette kan bli et industrieventyr som gir mange flere arbeidsplasser for Norge og en viktig klimaløsning for Europa, sier direktør for CCS Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme i en pressemelding.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!