Nyheter
Foto: Bjørn Vilberg

Avfallsdøgnet 18.05.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Portugal stenger grensene for avfall

Portugal har vedtatt å stenge grensene for import av avfall ut året. Portugal har lenge vært kjent som et av de billigste landene å eksportere avfall til. Årsaken er de svært lave avgiftene på avfallshåndtering. Mens gjennomsnittet i EU har ligget på 80 euro per tonn, så har prisene i Portugal vært 11 euro. I 2018 importerte Portugal 330000 tonn avfall fra utlandet. Men nå er det slutt, melder det svenske nyhetsbyrået TT. Av frykt for at landet ikke skal ha kapasitet til å håndtere eget avfall, har regjeringen besluttet å nekte import ut året. Koronakrisen oppgis som noe av årsaken til importstoppen.

Sirkulær plastbruk i fare

Koronaepidemien kom på toppen av et allerede svært vanskelig marked for plastgjenvinningen. Etterspørselen etter resirkulert plast har stupt i takt med at tilgangen har økt. Med svært lave oljepriser er det billigere å produsere ny plast, enn å gjenvinne gammel. Det har fått flere gjenvinningsbedrifter i Europa til å stenge dørene. – Dersom denne situasjonen blir langvarig og det ikke kommer noen tiltak for å støtte denne sektoren, så kommer plastgjenvinningen til å slutte å være lønnsom og det kommer til å gjøre det vanskelig å nå EUs gjenvinningsmål. Overgangen til en sirkulær plastbruk er i fare. Skulle det ende slik, så er det ingen andre alternativer for gjenvinnbar last enn å deponere eller brenne den, sier president Ton Emans i Plastic Recyclers Europe.

Mer metall til gjenvinning

Det ble gjenvunnet 2000 tonn mer metallemballasje i 2019 enn i 2018, viser tall fra Norsk Metallgjenvinning. I løpet av de fire siste årene har gjenvinning av metallemballasje steget fra 64 prosent til 91,1 prosent. Nye henteordninger i stedet for returpunkter får mye av æren for dette. – Dette er nesten 50 prosent økning av innsatsen på kort tid. Vi ønsker å rette en stor takk til alle norske forbrukere som har forstått at resirkulering er viktig og at metallemballasjen kan gjenvinnes nærmest i det uendelige, sier Rune Myrmel, daglig leder i Norsk Metallgjenvinning. I tillegg har innlevering av tomme malingsspann økt, og gjenvinningsgraden der er nå på 84,6 prosent.

Innfører adgangskontroll

Romerike Avfallsforedling IKS (Roaf) har vedtatt å innføre adgangskontroll ved sine gjenvinningsstasjoner, skriver Romerikes Blad. – Vi må skille mellom de som hører til i kommunene våre, de som er næringsdrivende og de som kommer fra andre kommuner. Det er viktig å ivareta den kontrollen vi skal ha, sier administrerende direktør i Roaf, Synnøve Bjørke.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!