Bransjestemmer
CO2-avgiften vil få store konsekvenser for økonomien i forbrenningsanleggene. Foto: Jon Petter Thorsen Aptum

– Regjeringen slår på skjekene

Økte renovasjonsgebyr og svakere konkurranse, uten klimaeffekt. Forbrenningsanleggene er skuffet over at regjeringen ikke har lyttet til advarslene mot CO2-avgift.

 

Link her til pressekonferansen

Regjeringens forslag om å innføre en CO2-avgift på 149 kroner per tonn for forbrenning av avfall kom ikke som et sjokk på aktørene, men skuffelsen er likevel stor.

LES OGSÅ: 149 kroner i CO2-avgift på forbrenning

Feil sted i verdikjeden

I høringsrunden advarte de fleste avfallsaktørene mot at avgiften ikke ville ha noen klimaeffekt, men fungere som en ren fiskal avgift.

– Det er et forslag som ikke vil ha noen positiv miljøeffekt, fordi det plasseres på feil sted i verdikjeden. Det er et gammelt uttrykk som heter «å slå på skjekene for å få hesten til å gå fortere», altså at man slår på stanga mellom hesten og vogna. Man må slå på hesten for å få noen effekt, sier administrerende direktør i Returkraft AS, Odd Terje Døvik.

Han sier at avgiften vil forverre konkurransesituasjonen for norske forbrenningsanlegg. Også fra svensk side har det vært advart mot at en CO2-avgift vil kunne føre til økt eksport til Sverige og at dette kan forplante seg ut i Europa, med mer deponering som resultat.

Innbyggerne får regningen

– Dette var veldig sørgelig, selv om avgiften er lavere enn fryktet. For vårt vedkommende vil det utgjøre mellom 18 og 20 millioner. Det kommer til å ramme bunnlinjen og vil føre til økte gebyrer for innbyggerne. I den delen som kommer fra næringslivet vil vi måtte reforhandle avtalene våre, sier daglig leder Ingrid Hitland i BIR Avfallsenergi.

Hitland er leder for faggruppen for forbrenningsanleggene i Avfall Norge.

– Vi har jo argumentert for at avgiften ikke vil bidra til reduserte CO2-utslipp og det tror vi fremdeles ikke den vil gjøre. Så er den jo lagt noe lavere enn det som ble skissert i høringsnotatet. Det gjør jo ikke avgiften til et bedre virkemiddel for å redusere CO2, men det gjør forskjellene i prisnivå mellom Norge og Sverige noe mindre det var grunn til å forvente ut fra høringsnotatet, sier administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge.

Håper på Stortinget

Hitland sier de nå vil arbeide inn mot partiene  på Stortinget for å få strøket avgiften i det endelige budsjettet. Hun viser til at regjeringen selv anslår provenyeffekten til beskjedne 120 millioner kroner. Men for det enkelte forbrenningsanlegg vil utgiften ha store konsekvenser og gjøre det vanskeligere å innfri de stadig strengere kravene til utvikling, blant annet til karbonfangstprosjekter.

– Vi får håpe at Stortinget utviser større klokskap enn regjeringen når statsbudsjettet skal behandles, sier Døvik.

Fornøyd

I NHO-foreningen Norsk Industri er man derimot fornøyd med at det nå kommer en avgift.

– Vi støtter avgiften. Vi ønsker en likebehandling av kvotepliktige og ikke-kvotepliktige anlegg, sier bransjesjef gjenvinningsbransjen i Norsk Industri, Gunnar Grini, til Avfallsbransjen.no.

– Denne avgiften gir likere vilkår, men ikke helt fordi kvoteprisen fortsatt er høyere enn avgiften. Vi vil vurdere å be Stortinget innføre en høyere avgift som speiler kvoteprisen, så det blir likere konkurransevilkår i det norske markedet, sier han.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!