Bransjestemmer
CO2-avgiften vil få store konsekvenser for økonomien i forbrenningsanleggene. Foto: Jon Petter Thorsen Aptum

– Regjeringen slår på skjekene

Økte renovasjonsgebyr og svakere konkurranse, uten klimaeffekt. Forbrenningsanleggene er skuffet over at regjeringen ikke har lyttet til advarslene mot CO2-avgift.

 

Link her til pressekonferansen

Regjeringens forslag om å innføre en CO2-avgift på 149 kroner per tonn for forbrenning av avfall kom ikke som et sjokk på aktørene, men skuffelsen er likevel stor.

LES OGSÅ: 149 kroner i CO2-avgift på forbrenning

Feil sted i verdikjeden

I høringsrunden advarte de fleste avfallsaktørene mot at avgiften ikke ville ha noen klimaeffekt, men fungere som en ren fiskal avgift.

– Det er et forslag som ikke vil ha noen positiv miljøeffekt, fordi det plasseres på feil sted i verdikjeden. Det er et gammelt uttrykk som heter «å slå på skjekene for å få hesten til å gå fortere», altså at man slår på stanga mellom hesten og vogna. Man må slå på hesten for å få noen effekt, sier administrerende direktør i Returkraft AS, Odd Terje Døvik.

Han sier at avgiften vil forverre konkurransesituasjonen for norske forbrenningsanlegg. Også fra svensk side har det vært advart mot at en CO2-avgift vil kunne føre til økt eksport til Sverige og at dette kan forplante seg ut i Europa, med mer deponering som resultat.

Innbyggerne får regningen

– Dette var veldig sørgelig, selv om avgiften er lavere enn fryktet. For vårt vedkommende vil det utgjøre mellom 18 og 20 millioner. Det kommer til å ramme bunnlinjen og vil føre til økte gebyrer for innbyggerne. I den delen som kommer fra næringslivet vil vi måtte reforhandle avtalene våre, sier daglig leder Ingrid Hitland i BIR Avfallsenergi.

Hitland er leder for faggruppen for forbrenningsanleggene i Avfall Norge.

– Vi har jo argumentert for at avgiften ikke vil bidra til reduserte CO2-utslipp og det tror vi fremdeles ikke den vil gjøre. Så er den jo lagt noe lavere enn det som ble skissert i høringsnotatet. Det gjør jo ikke avgiften til et bedre virkemiddel for å redusere CO2, men det gjør forskjellene i prisnivå mellom Norge og Sverige noe mindre det var grunn til å forvente ut fra høringsnotatet, sier administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge.

Håper på Stortinget

Hitland sier de nå vil arbeide inn mot partiene  på Stortinget for å få strøket avgiften i det endelige budsjettet. Hun viser til at regjeringen selv anslår provenyeffekten til beskjedne 120 millioner kroner. Men for det enkelte forbrenningsanlegg vil utgiften ha store konsekvenser og gjøre det vanskeligere å innfri de stadig strengere kravene til utvikling, blant annet til karbonfangstprosjekter.

– Vi får håpe at Stortinget utviser større klokskap enn regjeringen når statsbudsjettet skal behandles, sier Døvik.

Fornøyd

I NHO-foreningen Norsk Industri er man derimot fornøyd med at det nå kommer en avgift.

– Vi støtter avgiften. Vi ønsker en likebehandling av kvotepliktige og ikke-kvotepliktige anlegg, sier bransjesjef gjenvinningsbransjen i Norsk Industri, Gunnar Grini, til Avfallsbransjen.no.

– Denne avgiften gir likere vilkår, men ikke helt fordi kvoteprisen fortsatt er høyere enn avgiften. Vi vil vurdere å be Stortinget innføre en høyere avgift som speiler kvoteprisen, så det blir likere konkurransevilkår i det norske markedet, sier han.

Relaterte saker
Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Mikroplast på middagsbordet

Britt Mathisen Limo, Remiks Miljøpark
Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder
Kommersielle partnere