Nyheter
Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) på Biogasskonferansen 2022. Foto: Ludvig Gundersen.

Regjeringen setter forbrenningsavgiften i spill

Ved en eventuell innføring av andre virkemidler, vil regjeringen vurdere helheten i virkemiddelbruken for å redusere både avfallsmengden og klimagassutslipp fra norsk avfallshåndtering, sier statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap).

Under sitt innlegg på Biogasskonferansen i Oslo tirsdag, uttalte statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus at den omstridte avgiften på avfallsforbrenning er positiv.

Stemte mot

– Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall og avgift på avfallsforbrenning bidrar til at biologisk behandling blir en mer attraktiv løsning, sa Hagerup Melhuus til den fullsatte salen på Clarion Hotel Oslo.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot innføring av avgift på avfallsforbrenning da saken ble behandlet i forbindelse med Klimameldingen i fjor vinter.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide uttalte til Avfallsbransjen.no før jul at han ikke var tilhenger av avgiften.

Barth Eide: – Forbrenningsavgiften treffer ikke

– Jeg har både argumentert for og stemt for en annen ordning, hvor den avgiften treffer et annet sted i verdikjeden. Altså ikke på avfallsanlegget, men heller de som bringer CO2-holdige produkter inn i verden, det som senere blir avfall, sa Barth Eide i intervjuet.

Også Arbeiderpartiets medlem av Energi- og miljøkomiteen, Mani Hussaini har beklaget at avgiften ble innført. Under Fjernvarmedagene Urban Energi sa Hussaini at han ikke kunne forsvare avgiften.

– Grunnen til at jeg sliter med å forsvare avgiften er at den bryter med at forurenser betaler. Den må legges et annet sted. Jeg sliter med å forsvare avgiften og kommer til å kjempe mot den i min egen fraksjon, sa Hussaini.

Mani Hussaini (Ap): – Kan ikke forsvare forbrenningsavgiften

Avgiften kan bli stående

Etter innlegget på Biogasskonferansen, spurte Avfallsbransjen.no Hagerup Melhuus om regjeringen nå har ombestemt seg og vil beholde avgiften.

– Avgiften på avfallsforbrenning ble innført fra 1.1.2022. Det stemmer at vi – isolert sett – ikke ønsket denne avgiften på avfallsleddet. Så ser vi at det er komplisert. Avgiften gir et viktig signal til de som vurderer å investere i karbonfangst og -lagring fordi det øker lønnsomheten av rensing, og dermed gjør forretningskonseptet for karbonfangst og -lagring mer aktuelt. Vi ønsker også å se på en mer spesifikk plastavgift tidligere i verdikjeden. Det kan for eksempel være snakk om en plastavgift for å redusere mengden plast, slik at det som til slutt brennes inneholder mindre med fossil opprinnelse. Ved en eventuell innføring av andre virkemidler, vil regjeringen vurdere helheten i virkemiddelbruken for å redusere både avfallsmengden og klimagassutslipp fra norsk avfallshåndtering, skriver Hagerup Melhuus i en epost.

Ikke avgift på biologisk materiale

Avgiften på avfallsforbrenning som ble innført ved nyttår, utgjør 105 kroner per tonn avfall som forbrennes. Avgiften skal bare betales for den fossile andelen av avfallet.

«Avgiften omfatter utslipp til luft av fossil CO2, ved forbrenning av avfall, jf. særavgiftsforskriften (saf.) § 3-13-1 første ledd. Utslipp som ikke inneholder fossilt materiale, er unntatt avgift. Unntaket for ikke-fossilt materiale er miljøfaglig begrunnet, og innebærer at utslipp fra avfall som inneholder biogent materiale ikke er omfattet av avgiften», heter det i orienteringen fra Skattedirektoratet.  

Forbrenningsavgiften utregnes med en fossilandel på 0,5489. Altså regnes det med at ett tonn avfall slipper ut 548,9 kilo fossilt CO2.

Hvordan avgiften, som ikke omfatter biogent utslipp, kan gjøre biologisk behandling mer attraktivt har ikke Hagerup Melhuus besvart.

Forus Energigjenvinning får nesten halvert forbrenningsavgiften

«Dersom et anlegg kan dokumentere at de har vesentlig lavere utslipp enn den nasjonale faktoren tilsier, for eksempel fordi de forbrenner mye biologisk materiale, kan de søke om å få benytte en egen anleggsspesifikk faktor til beregning av avgift på forbrenning ved sitt anlegg», skrev Finansdepartementet i en epost til Avfallsbransjen.no i begynnelsen av januar.

Forus Energigjenvinning i Sandnes er det eneste avfallsforbrenningsanlegget som til nå har fått redusert forbrenningsavgiften, etter søknad til Miljødirektoratet. Anlegget har vist til en rapport fra Mepex i 2018, som har medført at de får redusert avgiften til 59 kroner per tonn.

 

Relaterte artikler

Dehaco SH100R Eagle II

Kiesel Norge AS

UN fat, 60L

DGM Norway AS

Biopose – biologisk nedbrytbar

EnviroPac Group AS

Finbin CityPack – Avfallsbeholder med stor kapasitet

Miljø og Sikkerhet AS

LH 150 M High Rise Industry Litronic

Liebherr Norge AS

Rådgjeving

Sirkla Ressurs AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.