Bransjestemmer
CEO Bioretur AS, Steinar Wasmuth. Foto: Bioretur.

Når bærekraftig innovasjon møter industriens utfordringer

I den siste tidens debatt rundt akvakulturindustriens miljøutfordringer, har Hege Michelsen Kolstad, seniorkonsulent i Fremtidens Industri og rådgiver i NCE Aquatech Cluster og Agritech Cluster, gitt en viktig stemme til bærekraftens kritiske rolle i bransjen. Der hun poengterer viktigheten av innovasjon og samarbeid, ligger det en underliggende utfordring for sektoren: Å inkorporere nye, miljøvennlige løsninger uten å ofre verken økonomisk bærekraft eller operasjonell effektivitet.

Forståelse og implementering av BAT-AEL

Hovedpoeng er klarheten i hvordan Best Available Techniques (BAT) og Associated Emission Levels (AEL) kan anvendes praktisk i lakseslakteriene. Det er en oppfordring til hele industrien om å se bortenfor de umiddelbare kostnadene og anerkjenne langsiktig verdi av bærekraftige investeringer. Akkurat dette fremstå som en urimelig oppfordring når løsningene som har eksistert er både dyre og heller ikke skaper noen form for verdi. Hvordan kan vi da omsette dette til handling?

Samarbeid over konkurranse

Det Kolstad etterlyser er ikke enkeltstående løsninger fra isolerte aktører, men heller en industriell symbiose. En «helhetlig tilnærming» kan være nøkkelen her, hvor deling av teknologi, kompetanse og data ikke bare løser individuelle utfordringer, men også hever standarden for hele sektoren.

Når vi snakker om økonomi og miljø, blir de ofte sett på som motsatser. Det er viktig å påpeke viktigheten av at de går hånd i hånd. Dette betyr at investeringer i miljøteknologi også må vise til en klar kostnadsnytte. Ved å ta i bruk avanserte, men samtidig økonomisk forsvarlige renseløsninger, kan industrien redusere sitt avtrykk og styrke sin økonomiske stilling på sikt. Det dreier seg ikke bare om å etterkomme forskrifter, men å finne smarte måter å gjøre bærekraft til en kostnadseffektiv faktor i driften.

M Vest Water, Downstream Marine og Bioretur har allerede tatt utfordringen. Vi har utviklet en totalløsning som reduserer miljøavtrykket og som samtidig begrenser kostnadene ned mot 10 øre per kilo slaktet fisk. Sammen har vi utformet et system for desinfisering og rensing av blodvann, samt hygienisering og bærekraftig håndtering av blodslammet i henhold til kravene. Vi mener selv at denne totalløsningen adresserer de samlede utfordringene på en konkret og gjennomførbar måte.

Veien Videre

Det vi opplever bransjen etterlyser, er en kultur hvor bærekraft er integrert i hver beslutning og prosess, men uten at det samtidig velter lønnsomheten i hele sektoren. Det er et kall til handling for alle aktører i akvakulturindustrien å investere i, dele og implementere løsninger som bringer oss nærmere dette målet.

For å oppnå dette inviterer vi til en videre dialog mellom forskning, teknologi og praktisk gjennomføring – ikke bare for å tilfredsstille de nye forskriftene, men for å sikre en levedyktig, bærekraftig og lønnsom industri for fremtiden.

Vi håper så mange som mulig tar utfordringen, og vi er klar for å bistå!

– Må håndtere enorme mengder våtslam

Downstream Marine AS, M Vest Water AS og Bioretur AS inngikk et samarbeid om totalløsningen for behandling av blodvann fra lakseslakterier under årets Aqua Nor. Fra venstre: Jo Solberg (Downstream Marine AS), Stein Giljarhus (M Vest Water AS) og Steinar Wasmuth (Bioretur AS). Foto: Bioretur.

RT-30 håndholdt monitor for måling av radioaktivtet

Holger Hartmann As

Avfallskomprimatorer / Komprimatorer

EnviroPac AS

Farlig avfall og elektronisk avfall

EnviroPac AS

REEN CMS Volume

Reen AS

NaturaPackaging®- Poser for frukt og grønt

Naturabiomat AS

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi ASA
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Avfallscontainere

Vi hensyntar både kvalitet, miljø og pris

Nordcon As

Anlegg og avfallshåndtering

Vi er opptatt av å bygge anlegg som fungerer bra, både i hverdagen og på bunnlinjen

Steco Miljø AS

RT-30 håndholdt monitor for måling av radioaktivtet

Holger Hartmann As

REEN Control

Redusér CO2-utslipp og oppnå dine bærekraftsmål

Reen AS

Laxo liftdumper

NTM Trailer & Tipp
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.