Bransjestemmer
Flaske/gjenvinning
Så lenge storting og regjering mener vi skal resirkulere mer, må de også ta medansvar for å lukke sirkelen for materialgjenvinning, sier Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall. Foto: Martin Petras / Pexels

Avfallsressurser i evige sirkler

Norge og hele EU satser på en sirkulær økonomi der ressurser som er tatt ut av jorden helst skal gå i evige sirkler.

Svein Kamfjord, direktør KS Bedrift Avfall
Svein Kamfjord, direktør KS Bedrift Avfall

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Skal vi minimere behovet for import og redusere belastningen på kloden må vi også stille krav til produsenter og importører av varer

KS Bedrift har pekt på at myndighetene kan stille krav om at nye produkter skal inneholde en viss andel resirkulerte materialer. De kan også avgiftsbelegge dem som likevel insisterer på å belaste jorden med å bruke nye ressurser.

I tillegg kan importører og produsenter pålegges et ansvar for egne produkter ved at de får dem tilbake til resirkulering når de ikke lenger er i bruk. Det vil gjøre det attraktivt å lage produkter som lett kan demonteres og gjenvinnes. Det kalles produsentansvar.

Vi er ikke alene i verden om å satse på materialgjenvinning. Vi bør klare å gå foran og utvikle teknologi som resten av verden vil ha. Alt dette vil gi utvikling og arbeidsplasser i Norge.

Endring krever et taktskifte

Hele det offentlige Norge, med Stortinget og regjeringen i spissen, utvikler nå planer, strategier og politikk for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det er helt nødvendig for å ta grep om utvikling av miljøet, ressurser og arbeidsplasser. Et taktskifte må til, og da må det langt kraftigere lut til overfor produsentene, fordi de i overveldende grad fortsetter i samme spor som før.

Bruk-og-kast mentaliteten må vike for en politikk som tar vare på ressursene. Minimum 65 prosent av avfallet vårt skal resirkuleres innen 2035. Det har Stortinget vedtatt skal skje. Det vi utvikler av teknologi og annet i dag, er derfor helt avgjørende for å nå målene om 16 år.

Som arbeidsgiverorganisasjon for den kommunale avfallsbransjen, ser KS Bedrift hver dag en formidabel innsats i bransjen for at Norge skal kunne bli et samfunn der ressursene blir brukt igjen og igjen i nye produkter.

Det sorteres i stadig økende mengder, og investeringene øker for at vi skal sortere enda mer. Dessverre stopper det nå opp før sirkelen for gjenvinning blir sluttet. Opphopning av usortert plast hos kommunale avfallsaktører er det sørgelige beviset.

Regjeringen og Stortinget sitter med nøkkelen, men nøler

Det er politikere som i dag trykker hardest på med sine mål. Man vil gjerne tro at de også forsto hvilken betydning det må ha for praktisk politikk.

Når en på den ene siden krever at avfallsressurser sorteres ut, må det samtidig legges til rette for at det tas i bruk.

Det skjer åpenbart ikke av seg selv, fordi det ofte kan være dyrere enn å hente ut nytt materiale fra naturen.

Produsentene av forbruksvarer er like godt tjent med å fortsette i dagens lineære økonomi preget av bruk-og-kast.

Det finnes selvsagt unntak, men viljen til raske endringer er generelt svak.

Vi trenger derfor langt mer enn gode ønsker fra en talerstol, for at importører og produsenter skal ta et helt nødvendig ansvar på veien mot lavutslippssamfunnet.

Endring kommer åpenbart ikke av seg selv

Plast er et stort problem som søppel i naturen, men kan gå mange runder i sirkelen mellom å være en ressurs og et produkt. Så lenge storting og regjering mener vi skal resirkulere mer, må de også ta medansvar for å lukke sirkelen for materialgjenvinning.

Det må bli mer interessant å bruke resirkulert plast fremfor å produsere nytt. I dag sorterer avfallsbransjen plasten, men manglende etterspørsel gjør at denne plasten går til forbrenning – enten her hjemme eller i utlandet. Det gjelder så mye som 80 000 tonn. Om man legger plastkniver etter hverandre, så utgjør det en lenge på 7,5 ganger tur/retur månen.

Manglende etterspørsel gjelder også flere andre materialer som avfallsbransjen har fått pålegg av våre myndigheter om å sortere ut.

Produsenter er som folk flest – de legger ikke om vante mønstre så lenge de ikke må.

Det finnes ikke noe marked som ordner opp i dette selv – i det tempoet som kreves og som samsvarer med målene som er satt. For å bryte tenkningen om bruk- og-kast, trenger vi konkrete vedtak som bidrar til at avfallsressurser går i evige sirkler.l

/ Svein Kamfjord, direktør KS Bedrift Avfall

PS: Den 13/8 kan du høre mer om dette temaet under vårt foredrag på Arendalsuka. Da stiller også flere politikere til debatt, blant annet Hamar, Heggelund, Aukrust og Storehaug. Velkommen skal du være!

 

 

Tilpassede komprimatorløsninger

Stort utvalg tilpasset ditt behov

Alles Miljø AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

Geotainer® – GTS-L

Allsidig avfallsløsning med tysk kvalitet

Alles Miljø AS

Avfallsbeholder i plast 1000L med lokk-i-lokk

Robuste, brukervennlige og 100% gjenvinnbare

Alles Miljø AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Sverige mener alvor med sine miljømål

Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Geotainer® – GTS-L

Allsidig avfallsløsning med tysk kvalitet

Alles Miljø AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Avfallsbeholder i plast 1000L med lokk-i-lokk

Robuste, brukervennlige og 100% gjenvinnbare

Alles Miljø AS

Tilpassede komprimatorløsninger

Stort utvalg tilpasset ditt behov

Alles Miljø AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.