Nyheter

– Naivt å tro at vi får mindre farlig avfall i årene framover

– Derfor trengs det et nytt, nasjonalt behandlingsanlegg før deponiet på Langøya er fullt i 2022, sier Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall.

Det vil fortsatt være behov for tilstrekkelig stor behandlingskapasitet for farlig avfall i lang tid framover. Foto: NFFA

 

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) i Tønsberg er helt på linje med Norsk Industri. Det må avklares så fort som mulig hvor et nytt behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall fra industrien skal ligge. Og at mottakskapasiteten i alle fall ikke kan bli mindre.

Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall. Foto NFFA

Fartsblinde politikere?

Roar Hansen er bekymret for at det allerede kan være for sent, altså at kapasiteten på Langøya utenfor Holmestrand er sprengt før et nytt anlegg er på plass.

Dessuten er han usikker på om landets politiske miljø har den rette forståelsen for bransjens behov, i sin iver etter det grønne skiftet og den sirkulære økonomien. Altså i hvor lang tid framover nødvendig nasjonal behandlingskapasitet må sikres for å kunne bli kvitt farlig avfall.

Den sirkulære blodtåka

Han syns at mange for tiden befinner seg «i en sirkulær blodtåke, men at det ikke nytter å være blåøyd». For realiteten er en annen, og den vil fortsatt være det en god stund framover.

– Vi er på vei til en sirkulær økonomi som ligger et stykke fram i tiden. Den er ganske kompleks, veien til det endelige, sirkulære samfunnet. Men vi vil fortsatt måtte håndtere farlig avfall i lang tid framover, fremhever Roar Hansen i samtale med avfallsbransjen.no.

Mange befinner seg for tiden i en sirkulær blodtåke, men det nytter ikke å være blåøyd.
Roar Hansen, generalsekretær NFFA

Derfor er det viktig å ha logistikken klar, og den må være langsiktig sikret. Det trengs et nytt nasjonalt behandlingsanlegg for farlig avfall, med tilstrekkelig kapasitet i lang tid framover.

Generalsekretæren understreker at NFFAs 120 medlemsbedrifter i høyeste grad er opptatt av utviklingen i den sirkulære økonomien og at «de investerer millioner av kroner for å være med på den». Men det er viktig å ikke bli fartsblind på veien til det endelige sirkulære samfunnet, mener han.

15 prosent mer farlig avfall

– Det er naivt å tro at vi får et radikalt fall i mengden farlig avfall i nærmeste framtid, poengterer han og viser til at det er spådd en årlig vekst i farlig avfall på 15 prosent fram til 2025, og deretter 10 prosent fram mot 2030.

Årsakene til det er flere: norsk industri produserer for tiden «så det griner», med den konsekvens at det også blir mer farlig avfall. Dessuten finnes det fortsatt mange gamle miljøsynder som det må ryddes opp i, minner Hansen om.

NFFAs medlemsbedrifter er de som tar miljøgiftene ut av naturens kretsløp. Foto: NFFA

Industri som «avfallsprodusent»

For det er industrien som produserer dette farlige avfallet, mens NFFAs medlemsbedrifter tar miljøgiftene ut av naturens kretsløp, understreker Roar Hansen.

– Noen tror at det er NFFAs medlemsbedrifter som produserer farlig avfall, men de er først og fremst «innsamlere» og behandlere av farlig avfall. Det er industri og næringsliv som i hovedsak sørger for dette avfallet, ikke farlig avfallsbransjen, poengterer generalsekretæren.

– Det er altså i utgangspunktet en utfordring for industrien å sørge for mindre produksjon av uorganisk farlig avfall, ikke for oss, poengterer han overfor avfallsbransjen.no.

– Innen det skjer, må den nødvendige, nasjonale kapasiteten sikres slik at vi kan ta hånd om miljøgiftene.

«Livnærer» seg av farlig avfall

Roar Hansen legger ikke skjul på at behandling av farlig avfall «også er en kommersiell aktivitet, lik det eller ikke. Derfor må man også tenke i økonomiske termer».

– Litt kynisk, men realistisk beskrevet, kan man følgelig slå fast at farlig avfallsbransje «livnærer» seg av at det i samfunnet genereres «tilstrekkelige mengder» med farlig avfall, sier Hansen.

– Så lenge dette er tilfellet, har bransjen en funksjon som medvirker til et mest mulig giftfritt samfunn, at målene i norsk miljøpolitikk nås og at Norge kan overholde sine internasjonale forpliktelser, mener foreningen.

Miljøregnskap og bedriftsøkonomi

Det betinger god logistikk, nødvendig bedriftsøkonomi, et godt miljøregnskap og behov for solid, faglig kompetanse.

– Det kreves særdeles solid kompetanse for å kunne håndtere farlig avfall i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og store kompetente aktører. Og dette behovet vil ikke bli mindre i årene framover, poengterer Roar Hansen.

Særmøte i september

NFFA er fornøyd med at det «sitter folk med industriell kompetanse» i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget. Både foreningens styreleder Bjørn Roger Broen og Roar Hansen skal delta i innspillmøtet til ekspertutvalget 21. august. NFFA er dessuten blitt invitert til et særmøte i september.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!