Nyheter

25 millioner mot plastforsøpling

Fra og med i dag kan alle som jobber med å redusere plastforsøpling, søke om økonomisk støtte hos Handelens Miljøfond.

Plastforsøpling er blitt et enormt problem, til lands og til havs. Foto: Avfall Sverige

 

Dette er fondets andre utlysning, og målet er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet, understreker Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Utlysningen er åpen for prosjekter som bidrar til å løse miljøproblemer forårsaket av plast. I denne utlysningsrunden vil spesielt ryddeprosjekter og forebyggende tiltak bli prioritert.

Varsler flere støtterunder

Men det vil også bli satt av midler til holdningsskapende arbeid, kultur, utdanning og enklere FoU-prosjekter. I løpet av høsten vil Miljøfondet ha flere utlysninger, blant annet til internasjonalt arbeid og en egen utlysning rettet mot innovasjon og teknologi som bidrar til å løse miljøproblemer fra plast.

Kriteriene for at prosjektene skal få støtte, er at de oppfyller ett eller flere av Handelens Miljøfonds tre hovedformål:

  • redusere plastforsøpling
  • øke plastgjenvinning og/eller
  • redusere forbruk av plastbæreposer.

Både små og store, nasjonale og internasjonale prosjekter vil vurderes og kunne få støtte. Fondets egne medlemmer, herunder kjeder/bedrifter/butikker i handelen, kan ikke søke om støtte.

Uavhengig behandling av søknadene

Søknader vil først gjennomgås administrativt av Handelens Miljøfond og deretter vurderes av et uavhengig, eksternt innstillingsråd, opplyser Rasmus Hansson. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond.

De som ønsker å søke, finner informasjon og søknadsskjema på hjemmesiden www.handelensmiljofond.no. Søknadsperioden er fra og med i dag (27. august) til 15. oktober. Tildelinger annonseres i slutten av desember.

50 øre per plastpose fra norsk handel

Handelens Miljøfond får inn 50 øre per plastbærepose fra forbrukere som handler hos fondets medlemmer. 50-øringen er øremerket til miljøtiltak som oppfyller fondets hovedformål.

Dagens medlemmer av fondet omsetter over 80 prosent av alle bæreposene på det norske markedet.

Fakta om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond og handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer forårsaket av plast. Ambisjonen er å være Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast. Visjonen er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

Handelens Miljøfond er stiftet av næringslivet, herunder Virke, Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og NHO Service og Handel, og er Norges oppfølging av EUs plastposedirektiv som trådte i kraft 1. januar i år.

Klima- og miljødepartementet og Handelens Miljøfond har en felles forståelse om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle kravene fra EU, skriver fondet.

 

 

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!