Nyheter
Ragn-Sells bevisste utviklingsarbeid innen den sirkulære økonomien bærer frukter. Nå støtter EU selskapets nitrogen-prosjekt. Illustrasjon: Ragn-Sells

Pengene går til nitrogen-prosjekt

Ragn-Sells i Sverige og innovasjonsselskapet EasyMining får 19 millioner svenske kroner i støtte for sitt nitrogen-prosjekt.

Pengene fra EUs program LIFE går til utvikling av selskapets patenter for å fange nitrogen fra avløpsvann. Metoden gjør det mulig å utvinne nitrogen fra avløpsvann slik at det siden kan benyttes som næring i jordbruket.

Dette er enda et eksempel på Ragn-Sells`utviklingsarbeid for den sirkulære økonomien, skriver avfallsseksapet på sine nettsider.

Patentert over hele verden

Teknologien er blitt utviklet av Ragn-Sells innovasjonsselskap EasyMining og patentert over hele verden. Ved siden av Ragn-Sells og EasyMining er BIOFOS, Danmarks største avfallsvannsbehandlingsaktør, og svenske Lantmännen del av samarbeidet.

Skal bygge tre pilotfabrikker

I prosjektets første fase skal det bygges tre pilotfabrikker, og i løpet av tre år vil patentene være klar for full kommersialisering, opplyser Ragn-Sells.

EUs LIFE-program

LIFE er EUs støtteprogram for miljø- og klimatiltak. Siden 1992 er det blitt gitt tilskudd til mer enn 4.500 prosjekter. Den aktuelle støtteperioden (fra 2014 til 2020) har en budsjettramme på 3,4 milliarder euro, rundt 34 milliarder kroner.

Om Ragn-Sells og nitrogen-teknologien

Ragn‐Sells er en 100% prosent familie-eid gjenvinningsentreprenør, etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Konsernets kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og husholdninger.

Av avfallet produserer Ragn-Sells sekundære råvarer til verdensmarkedet, som papir, plast og metaller.

Forklaring av illustrasjonen: Med dagens teknologi slippes nitrogen ut i luften. Den nyutviklede teknologien gjør det mulig å utvinne nitrogen fra avløpsvann slik at det kan benyttes som næring i jordbruket.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!