Nytt om navn
Vidar Svenning Olsen og Bjørn Hoel
Vidar Svenning Olsen tar over som ny adm.dir. i Ragn-Sells etter Bjørn Hoel fra 1. september 2019.

Vidar Svenning Olsen ny toppsjef i Ragn-Sells

Etter å ha ledet Ragn-Sells i 23 år overlater Bjørn Hoel nå roret til Vidar Svenning Olsen.

Bjørn Hoel har vært administrerende direktør i Ragn-Sells siden 1996, og går nå over i en rolle som seniorrådgiver med sirkulær økonomi som sitt hovedområde, samtidig som han vil representere selskapet i en rekke styrer.

– Etter 23 år som administrerende direktør i Ragn-Sells Norge og åtte år som administrerende direktør i Ragn-Sells Danmark er det nå viktig og riktig å la yngre krefter overta ledelsen og utviklingen av selskapet. Det har vært en fantastisk reise, og jeg gleder meg til å følge med på fortsettelsen, sier Hoel.

Vidar Svenning Olsen: Sirkulært fokus

Vidar Olsen er utdannet agronom og maskiningeniør, og har de siste 5 årene jobbet som drifsdirektør i Ragn-Sells. Med totalt 15 år i Ragn-Sells-systemet bør han uansett kjenne virksomheten godt.

– Vår hovedoppgave er å tilby gode avfallsløsninger for næringslivet og andre. Hensiktsmessig håndtering og sortering gjør at vi i stadig større grad kan medvirke til å ta vare på jordas ressurser. Jeg ser at vi er nødt til å komme oss fra en lineær til en sirkulær økonomi for å sikre ressurstilgang for fremtidige generasjoner. Dette er et lederansvar som næringslivet må ta, ikke bare politikerne og de unge, sier Vidar Olsen i dagens pressemelding.

– Ragn-Sells skal i årene fremover fokusere mer på å bidra til sirkulære verdikjeder. Økt samarbeid med andre bransjer og virksomheter er nøkkelen til dette. Vi skal i større grad bli en råvareleverandør til de industrier som kan benytte sekundære råvarer i sin produksjon, påpeker Olsen

Digitalisering blir stadig viktigere

– Digitalisering av styringsprosessene forbedrer kommunikasjonen med våre kunder og gjør det enklere å sikre renere materialstrømmer med økt materialgjenvinning. Men forutsetningen for en fungerende sirkulær økonomi er at det må bli mindre lønnsomt å utvinne nye råvarer, og mer lønnsomt å gjenbruke de råvarene vi allerede har hentet ut av naturen.

– Her har jeg store forventninger til strategien for en sirkulær økonomi som regjeringen nå arbeider med. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å utvikle Ragn-Sells videre mot en sirkulær fremtid, avslutter Olsen.

NYTT OM NAVN
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!