Nyheter
Håndtering av farlig avfall er en svært viktig oppgave. Nå møtes bransjen til to dagers erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Foto: NFFA

Hvordan oppfattes de som jobber med farlig avfall?

Konferansen om farlig avfall er blitt arrangert i over 30 år, men aldri har interessen vært så stor som i år. Over 400 deltakere betyr ny rekord.

I en tid hvor «alle» snakker om sirkulær økonomi, er det fort gjort å glemme den ikke uvesentlige rollen til dem som håndterer miljøgifter. Arbeidet deres er imidlertid like viktig som den alltid har vært.

Rekordoppslutningen er derfor nok ikke helt uventet. Slik det ser ut, har nemlig Norsk forening for farlig avfall (NFFA) greid å sy sammen et to-dagers-program som oser av aktualitet og faglig tyngde. Konferansen holdes 25. og 26. september på Clarion Hotel The HUB i Oslo sentrum.

Oppdatering og erfaringsutveksling

Stormøtet er en god blanding av faglig oppdatering, erfaringsutveksling og diskusjon rundt farlig avfall. Tre direktorater vil komme med siste nytt innen bransjen, mens Hege Roth Olbergsveen, nylig avgått miljøråd i Brüssel, har på seg EU-briller når hun forteller om ferske vedtak derfra.

Brann blir tema i en egen bolk som fokuserer på farlig avfallsbransjens utfordringer, mens Einar Finstuen, Bård Olsen og Jon Erling Terjesen gir et lite innblikk i sin arbeidshverdag med farlig avfall.

Opprydningen etter Ålesund gassverk

«Fra bagatell til helvete» er den fristende tittelen til foredraget som skal handle om opprydningen etter det nedlagte Ålesund gassverk. Den skulle vise seg å by på både uventede og eksepsjonelle utfordringer, noe Guro Thue Unsgård fra Norconsult skal fortelle om.

Nakne fakta om farlig avfall

«Nakne fakta og den fulle sannhet om farlig avfall» er den megetsigende tittelen på foredraget som tar for seg hvordan farlig avfall faktisk følger oss fra fødsel til graven, eller krematoriet. Innlegget skal vise hvilken viktig rolle de menneskene spiller som håndterer farlig avfall hver dag.

For virkelighetsbeskrivelsen står Torbjørn Steensrud, sjefen for farlig avfall i Stena Recycling.

Lippestad om avfallsjuss

Juss utgjør også en del av hverdagen til aktørene som håndterer farlig avfall. Kjenner de de juridiske konsekvensene av sine handlinger, og hvordan kontrollerer de at selskapene de samarbeider med, holder seg innenfor loven? Dette er spørsmål som advokatene Geir Lippestad og Ingrid Finne Reenskaug skal prøve å gi svar på.

Ekspertutvalg for farlig avfall

I midten av april nedsatte regjeringen et ekspertutvalg for farlig avfall som blant annet skal se på hvordan framtidig behandlingskapasitet kan sikres. NFFA har gitt sine innspill til utvalget, og nå kommer utvalgets leder Ingrid Riddervold Lorange for å orientere deltakerne om statusen på arbeidet.

Naivt å tro at vi får mindre farlig avfall framover

Bransjens ufortjente omdømme?

Mange snakker om omdømmet til aktørene i farlig avfall-bransjen. Hvordan oppfattes de av nærmiljø, i befolkningen generelt og av politikerne? Gjør de noe for å skaffe seg et omdømme de fortjener?

Julie Brodtkorb fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) skal komme med noen betraktninger rundt akkurat det, før et panel fortsetter med refleksjonene. Det består av Geir Sørensen fra Stena Recycling, Egil Solheim fra Norsk Avfallshåndtering (NOAH) og Torbjørn Leidal, utgiveren av avfallsbransjen.no.

Panelet ledes av Britt Mathisen Limo i Remiks.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!