Nyheter
Kommuner som vil forebygge forsøpling, kan nå finne nyttige tips i ressursbanken til Hold Norge Rent, inkludert grep til målrettede mottiltak. Foto: Hold Norge Rent

Hold Norge Rent gir kommunene hjelp mot «natursvinene»

Hold Norge Rents nye ressursbank skal gjøre veien mot en søppelfri kommune enklere.

Ressursbanken gir konkrete råd til kommuner for å lykkes i kampen mot forsøpling, skriver foreningen i en pressemelding. Ressursbanken er blitt laget med støtte fra Plastreturs Miljøprosjekt og er blitt videreutviklet ved hjelp av tilskudd fra Miljødirektoratet.

Krever ulike mottiltak

Norske kommuner har mange felles forsøplingsutfordringer, men det er også forskjeller i både kilder og årsaker til forsøplingen. Dermed er det også forskjeller i hvilke tiltak som er effektive fra kommune til kommune.

En kilde til inspirasjon?

– Hold Norge Rent vil hjelpe kommunene i gang med arbeidet mot forsøpling. Ressursbanken skal være en kilde til både kunnskap og inspirasjon, fremhever Mari Mo Osterheider som er fagansvarlig for landforsøpling i Hold Norge Rent.

Ressursbanken gir norske kommuner nyttig informasjon om hvordan de bør gå frem for å kartlegge kilder og årsaker til forsøpling.

hold norge rent

Skreddersyr tiltak mot forsøpling

Ressursbanken gir norske kommuner nyttig informasjon om hvordan de bør gå frem for å kartlegge kilder og årsaker til forsøpling. På bakgrunn av dette kan de så sette inn skreddersydde mottiltak.

Brosjyre til alle ordførere

Hold Norge Rent har også laget brosjyren «Mot en søppelfri kommune». Den skal sendes til landets ordførere i løpet av høsten, lover foreningen.

– Brosjyren er en enkel introduksjon til Ressursbanken og skal inspirere norske ordførere til å satse strategisk og kunnskapsbasert i arbeidet mot forsøpling, understreker Osterheider.

Fakta om Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.  Den skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til å rydde avfall som er på avveie.

Foreningens hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av eierløst avfall. Ett av dens viktigste tiltak er Strandryddedagen som er Norges største kollektive ryddedugnad.

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!