Nyheter
Regjeringen foreslår å bruke 628 nye millioner på karbonfangst og -lagring i statsbudsjettet for neste år. Illustrasjon: Oslo kommune

Statsbudsjettet 2020

628 nye statsmillioner til fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å bevilge 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2. Men når investeringsbeslutningen for prosjektet fattes, er fortsatt i det blå.

Forslaget til budsjettet for 2020 inkluderer videreføring av arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO2, midler til drift av Teknologisenteret på Mongstad (TCM) og til forskningsprogrammet Climit.

– Fangst og lagring av CO2 vil være ett av mange nødvendige tiltak dersom vi skal nå temperaturmålene i Paris-avtalen. Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 og har brukt store beløp på utvikling og planleggingen av fullskala­-prosjekter. Denne innsatsen skal fortsette i 2020, skriver olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en kommentar til statsbudsjettet.

215 millioner til industriaktørene

Arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO2 fortsetter for fullt. Regjeringen foreslår å bevilge 215 millioner kroner til industriaktørenes arbeid med prosjektet i 2020. Dette legger til rette for å opprettholde framdriften.

Regjeringen vil vurdere om prosjektet bør realiseres når forprosjekteringen og den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført. Når investeringsbeslutningen skal tas, vil regjeringen vurdere resultatene og informasjonen som kommer fra forprosjektering, potensialet for gevinstrealisering og det økonomiske handlingsrommet, understreker Freiberg.

Uavklart tidspunkt for investeringsbeslutning

Saken vil bli lagt fram for Stortinget. Regjeringen har sagt at en investerings­beslutning kan fattes i 2020/2021. Både regjeringen og industrien er opptatt av at det brukes tilstrekkelig tid på planleggingen av prosjektet. Dette er også et tydelig råd fra ekstern kvalitetssikrer, mener statsråden.

Ønsker internasjonalt perspektiv

– Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Forslaget til statsbudsjett legger til rette for nødvendig framdrift fram mot investeringsbeslutning, mener Freiberg.

Vil at industrien betaler mer for Mongstad

Staten vil ta stilling til videreføring av teknologisenteret på Mongstad (TCM) når det foreligger utkast til ny avtale, senest i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2020.

Staten ønsker økt deltagelse og finansiering fra industrien. Det pågår forhandlinger mellom Gassnova og de industrielle eierne av TCM om ny avtale for videre drift av TCM etter at den nåværende avtalen utløper i august 2020.

Vil støtte utvikling av CO2-teknologi

Regjeringen fortsetter dessuten å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier gjennom CLIMIT-programmet, og forskningssenteret for karbonfangst og -lagring (CCS) ved Sintef i Trondheim.

LES OGSÅ: Nye statlige millioner til karbon-forprosjektene

Fakta om arbeidet med CO2-fangst og -lagring

Stortinget sluttet seg gjennom behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i 2018 til Regjeringens anbefaling om å videreføre planleggingen av fullskalaprosjektet fram til en investeringsbeslutning i 2020/21. Forprosjektering av fangst pågår ved Norcem og Fortum Oslo Varme (FOV). Equinor samarbeider med Shell og Total om forprosjektering av transport og lager.

Foto: Equinor

Kostnadsanslaget for en hel kjede (fangst, transport og lagring) og driftskostnader i fem år er anslått til henholdsvis 11,2 milliarder (Norcem) og 11,8 milliarder (Fortum Oslo Varme).

Ønsker internasjonalt samarbeid

God internasjonal bredde i aktørene, involvert i det norske CO₂-håndteringsprosjektet, gir et godt utgangspunkt for internasjonal teknologiutvikling og kunnskapsspredning, mener olje- og energidepartementet.

Aktørene er finske Fortum, tyske Heidelberg, franske Total og britisk/nederlandske Shell, samt store norske aktører med betydelig internasjonal tilstedeværelse – som Equinor og Aker Solutions.

Investeringsbeslutning neppe i 2020

Den nåværende prosjektplanen for fullskalaprosjektet tilsier at investeringsbeslutning kan fattes i 2020 i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Dette er en stram tidsplan, syns olje- og energidepartementet.

Ekstern kvalitetssikrer mener at en fremdriftsplan som tar sikte på investeringsbeslutning i 2020 synes å være godt planlagt, men at det er betydelig risiko i fremdriftsplanen. Det er likevel kvalitetssikrers oppfatning at planen vil kunne følges, og peker på at det er en fordel at alle aktører er seg risikoen bevisst, og at det arbeides med risikoreduserende tiltak.

Regjeringen tar sikte på at investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!