Nyheter
Det er ikke noe galt med regjeringens ambisjoner for avfallsbransjen, men den leverer ikke de nødvendige virkemidlene for at bransjen kan nå disse målene. Foto: BIR

Statsbudsjettet 2020

– Regjeringen har ambisjoner, men leverer ikke virkemidler

Det er ikke noe galt med regjeringens ambisjoner for avfallsbransjen, men den leverer ikke de nødvendige virkemidlene for at bransjen kan nå målene regjeringen setter, mener KS Bedrift Avfall.

Svein Kamfjord, direktør Avfall og gjenvinning i KS Bedrift, er ikke helt enig i gårsdagens budsjett-kommentar til Avfall Norges næringspolitiske direktør Cecilie Lind.

«Forslaget til neste års statsbudsjett er symptomatisk for regjeringens manglende politiske ambisjoner på avfalls- og gjenvinningsområdet», sa Lind overfor avfallsbransjen.no.

Svein Kamfjord, direktør KS Bedrift Avfall
Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall, synes at det er på høy tid at regjeringen kommer med noen virkemidler som setter avfallsbransjen i stand til å nå de målene regjeringen har satt for dem. Foto: KS Bedrift

Satt svært ambisiøse mål

– Poenget mitt er at regjering og storting faktisk har høye ambisjoner for bransjen vår, gjennom vedtakene de fattet i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Avfallspolitikk og sirkulær økonomi» (St.meld. 45, red. anm.). Disse svært ambisiøse og politiske målene er det vi, og slik det foreløpig ser ut som, den kommunale delen av avfallsbransjen som må levere på, understreker Svein Kamfjord.

Men virkemidlene uteblir

Det mangler altså ikke på ambisiøse mål fra regjeringens side, men det skotter på verktøy for at avfallsbransjen kan nå disse.

– Det regjeringen IKKE leverer på, er virkemidler for å nå disse ambisiøse målene satt i Stortinget. Så det mangler altså ikke på ambisiøse, politiske ambisjoner – det mangler virkemidler for å nå de ambisiøse målene, presiserer han og trekker fram et eksempel.

Måltall kun for kommunale selskaper

KS Bedrift Avfall tok i Stortinget opp utfordringen med store investeringer som må tas for å videreutvikle enda bedre sorteringsløsninger dersom målene for materialgjenvinning skal nås.

Det er skuffende at regjeringen ikke tar tak i vesentlige mangler i virkemiddelpakken sin for at vi skal klare å nå de ambisiøse målene den selv setter.

svein kamfjord, direktør avfall og gjenvinning i ks bedrift

I dag har bare kommersielle selskaper tilgang til slik kapital, på grunn av statsstøttereglene. Det er altså den kommunale delen av bransjen som avkreves måltall, ikke den kommersielle.

– Uakseptabel forskjellsbehandling

– Slik forskjellsbehandling kan ikke aksepteres. Det er skuffende at regjeringen ikke tar tak i vesentlige mangler i virkemiddelpakken sin for at vi skal klare å nå de ambisiøse målene den selv setter, mener Svein Kamfjord.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!