Nyheter
Byrådet i Oslo vil kreve en sorteringsgrad på hele 90 prosent på kommunens byggeplasser. Foto: Zero

Hårete «avfallsmål» for hovedstaden

Det gjenvalgte byrådet i Oslo har satt seg meget hårete mål for avfallshåndteringen. Og det vil legge til rette for at også mindre bedrifter kan levere på kommunens kontrakter.

I sin «tiltredelseserklæring» for de fire neste årene fremhever byrådet at det vil gjøre sirkulære løsninger til standard i kommunens bygge- og anleggsprosjekter – gjennom strenge krav til sortering og materialgjenvinning.

Det vil også se på nye måter å gjenvinne metaller og mineraler på. De finnes som kjent i store mengder i alt fra mobiltelefoner til kobberrør.

Fortsatt offentlig søppelhenting

Ett av «stridspunktene» i valgkampen er avklart: innsamlingen av husholdningsavfall skal beholdes i kommunal regi, slår de tre samarbeidspartiene fast.

90 prosent sorteringsgrad på bygg

Her er flere «avfallsmål», blant annet for kommunens bygge- og anleggsplasser. Byrådet vil:

  • gjøre Oslos avfallshåndtering utslippsfri innen 2030.
  • utvikle markedet for gjenbruk av bygningsmaterialer gjennom å stille krav i kommunale bygg- og anleggsprosjekter.
  • kreve en sorteringsgrad på 90 prosent på kommunens bygge- og anleggsplasser og en materialgjenvinningsgrad på minst 70 prosent.
  • bidra til at det etableres et plastgjenvinningsanlegg på Østlandet.
  • legge frem en strategi for sirkulær økonomi, og støtte opp under klynger og inkubatorer for bedrifter, særlig innen sirkulær økonomi, som for eksempel Vollebekk fabrikker.
  • øremerke en andel av Oslo kommunes innkjøp til innovative anskaffelser og innovasjonspartnerskap med næringslivet.

Vil åpne for mindre bedrifter i anbudsrunder

Byrådet vil også bruke sin kommunale innkjøpsmakt som strategisk verktøy i både klima-, miljø- og anskaffelsespolitikken. Posisjonspolitikerne vil teste muligheten for å dele opp større anskaffelser der det er mulig, slik at mindre selskaper skal kunne delta i anbudskonkurransene.

Og de vil legge til rette for at også mindre, lokale bedrifter skal kunne levere på Oslo kommunes kontrakter.

Dessuten skal det stilles krav om utslippsfri transport i hovedstaden der dette er mulig.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!