Nyheter
Det er lite fokus på karbonregnskap, klimatilpasning eller sirkulære byggematerialer når hus bygges i dag. Det vil Haugen Zohar Arkitekter gjøre noe med. Foto: Haugen Zohar Arkitekter

Miljøprosjekter får innovasjonsstøtte

Design og arkitektur Norge (DOGA) har delt ut 8,5 millioner kroner til lovende innovasjonsprosjekter – som sirkulære ferdighus, ombruk av byggematerialer på Svalbard og bruk av ullrester fra produksjonen.

I år er det for tiende gang at DOGA deler ut penger gjennom «Designdrevet innovasjonsprogram». 18 norske nyskapingsprosjekter deler altså på 8,5 millioner kroner. Det var hele 79 som søkte om innovasjonsstøtte.

Avfallsbransjen.no velger å trekke fram tre av prosjektene.

Haugen Zohar vil gjøre det enklere for husbyggere å velge klimavennlige og sirkulære ferdighus. Foto: Haugen Zohar Arkitekter

Sirkulære ferdighus

 • Mottaker: Haugen Zohar Arkitekter
 • Designkompetanse: Haugen Zohar Arkitekter
 • Samarbeidspartnere: Splitkon og Circular Norway
 • Beløp: 631.600 kroner

I Norge bygger rundt 90 produsenter hvert år mellom 6.000 og 8.000 ferdighus. Haugen Zohar Arkitekter har kartlagt rundt 20 av de største ferdighusprodusentene og funnet ut at det er lite fokus på CO2-regnskap, klimatilpasning eller sirkulære byggematerialer.

Nå vil Haugen Zohar Arkitekter og samarbeidspartnerne Splitkon og Circular Norway prosjektere sømløse systemløsninger som gjør det enklere for husbyggere å velge klimavennlig ferdighus med lavt CO2-avtrykk, klimatilpassede og sunne konstruksjoner – med særskilt fokus på en sirkulær materialbank.

Gjenbruk på Svalbard

 • Mottaker: LPO arkitekter
 • Designkompetanse: LPO arkitekter
 • Samarbeidspartnere: Store Norske Spitsbergen Kullkompani, Longyearbyen Lokalstyre, Vill Urbanisme/Vill Energi og Circular Norway
 • Beløp: 554.000 kroner
LPO arkitekter vil skape sirkulær byggepraksis på Svalbard. Foto: LPO arkitekter

Svalbard er i endring, både naturmessig og kulturelt. På grunn av varmere vintre må et rasutsatt boligområde ved Lia i Longyearbyen flyttes. Samtidig skal en av de norske gruvene legges ned. I alt planlegges det å sanere godt over hundre bygninger.

Dersom avfallet må fraktes tilbake til fastlandet, betyr det både høye transportkostnader og betydelige CO2-utslipp.

LPO arkitekter ønsker å utfordre byggebransjens hang til å rive ned det gamle og bygge nytt, uten å tenke på gjenbruk. Arkitektene vil skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard gjennom å utvikle en metodikk for gjenbruk av bygg og materialer.

Fra avskjær til grønne ullklær

 • Mottaker: Aclima
 • Designbyrå: Neue
 • Beløp: 374.000 kroner
Aclima sitter årlig igjen med om lag 20 tonn avskjærsmateriale i ullstoff. Selskapet vil finne nye bruksområder for ullen. Foto: Ole Magnus Halvorsen

Stadig flere nordmenn ønsker klesplagg som varer lengre og er mer naturvennlige, nedbrytbare og bærekraftige.

Aclima sitter årlig igjen med om lag 20 tonn avskjærsmateriale i ullstoff.

Den norske produsenten ønsker, sammen med designpartner Neue, å finne bruksområder for denne ullen som potensielt kan gi flere arbeidsplasser, mer miljøvennlige produkter og ny kunnskap som hele bransjen kan nyte godt av.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!