Nyheter
Ingrid Riddervold Lorange og Ola Elvestuen
Ingrid Riddervold Lorange overleverte i dag sluttrapporten til ekspertutvalget for farlig utvalg til klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Hermann Möhring

Ekspertutvalget:

Brevik uaktuell som deponi for farlig avfall

Deponi-motstanderne på Brevik kan sende en varm takk til ekspertutvalget for farlig avfall. Det blir ingen lagring i Dalen gruver.

Utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange var tydelig på at det bør finnes alternativer til Brevik som beliggenhet for et nasjonalt deponi for farlig avfall da hun presenterte ekspertutvalgets rapport i Klima- og Miljødepartementet i dag.

Og nevnte i samme åndedrag Raudsand i Møre og Romsdal, fjellmassivet Mulen i Odda (Hordaland) og Jorddalsnuten i Gudvangen (Sogn og Fjordane).

Mer marked, mindre stat

Utvalget mener at det er interesse i markedet for nyetableringer av deponiløsninger. Minst ett alternativ til er nemlig allerede under vurdering.

– Utvalget vurderer det som sannsynlig at andre initiativ er realiserbare, at det er ønskelig med et mer åpent marked, og at staten ikke trenger å gripe inn med nasjonal regulering, poengtere utvalgslederen.

Riddervold Lorange la til at staten også bør utarbeide beredskapsplaner for eventuelle overgangsordninger, i tilfellet et nytt deponi ikke blir klart i tide innen 2022/24.

Ny info og dårlig tid

Ny informasjon og dårlig tid for å finne en erstatning for deponiet på Langøya er trolig de avgjørende faktorene for hvorfor Brevik ikke lenger vil være aktuell som lokalitet.

Tidligere utredninger fra 2015 og 2016 hadde nettopp pekt på Dalen gruver som beliggenhet for et nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

Trenger gruven fram til 2040

Etter Miljødirektoratets utredning i 2016 har det kommet ny informasjon. Norcem, som tar kalkspat ut av Dalen gruver, har tidligere signalisert at arbeidet ville bli stanset i løpet av få år. Det nye nå er at selskapet vil fortsette driften mye lengre. Konsesjonen for uttak av kalkspat gjelder fram til 2040.

Det kolliderer med behovet for ett eller flere nye deponier. Kapasiteten på anlegget til Norsk Avfallshåndtering (NOAH) på Langøya vil som kjent være sprengt senest i 2024. Dermed blir Brevik uaktuell.

Kommunen sier nei

Norcem har dessuten gitt beskjed om at det ikke ville være aktuelt å åpne for deponivirksomhet i gruven så lenge det pågår uttak av kalkspat, går det fram av rapporten. Ikke minst på grunn av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. I tillegg vil Porsgrunn kommune, som planmyndighet, ikke regulere området til deponi.

Varslet rettssaker

Utvalget for farlig avfall la til grunn at det «ikke under noen omstendighet» kan startes deponering av farlig avfall i Dalen gruver før en eventuell offentlig reguleringsplan er vedtatt.

«Dersom det skulle bli aktuelt å regulere gruven til deponiformål gjennom en statlig regulering og åpne for etablering av deponi, vil varslede rettssaker trolig kunne forsinke oppstart med flere år», heter det i rapporten.

Sagt i klartekst: med dette som bakgrunn er Brevik uaktuell som beliggenhet for et deponi for farlig avfall.

LES OGSÅ: Peker ikke ut nytt deponi etter Langøya

Her finner du utvalgets rapport.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!