Nyheter

DSB: – Tilsynsaksjoner i mai og juni

 

Avfallsaktørene i Norge kan vente seg besøk av Miljødirektoratet, fylkesmenn, brannvesen og DSB i mai/juni neste år. Da skal en større tilsynsaksjon gjennomføres mot virksomheter som kan være spesielt utsatt for avfallsbrann.

– Jeg har valgt å snakke om tilsynsaksjonen vi legger til rette for i 2020. Først vil jeg si at det er Brann- og redningsvesen som er tilsynsmyndighet. Vi er opptatt av at den tilsynsaksjonen som skal gjennomføres i samarbeide mellom forebyggende og beredskapsfunkjson, sa Anita Rasmussen Kronlund, utredningsleder i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, på Avfallsforum Møre og Romsdal onsdag.

Bakgrunn for tilsynsaksjonen

Arbeidet startet med kontaktmøte mellom direktørene i Miljødirektoratet og DSB i mars 2018. DSB ble da utfordret på hva de hadde tenkt å gjøre når det gjelder brannforebygging. Det har vært jevnt 44 branner hvert år siden 2016. Det ser ut til å bli slik i år også. En brann kan eksempelvis koste 80 millioner kroner, slik den kostet på Forus hos Westco i 2012.

Økt kunnskap om risiko

Forut for tilsynsaksjonen ønsket DSB og Miljødirektoratet å få utarbeidet en rapport om avfallsbranner. Den er nå akkurat levert av RISE Fire Research AS.

Fire utviklingspunkter

Det er første gang vi har fått en så utfyllende rapport, fortalte Anita Rasmussen Kronlund.  Den er vesentlig for at Miljødirektoratet og DS nå kan lage en god tilsynsaksjon. – Vi skal gå sammen med Miljødirektoratet, brannvesenet, fylkesmann og vårt mandat er å redusere branner og miljøpåvrkning av branner i avfallsanlegg, sa hun.

Hensikten er å sikre at anleggene driftes i tråd med tillatelsen fra Fylkesmann , avfallsforskrifter og andre tillatelser.

Mai/juni 2020

Tilsynsaksjonene vil finne sted på forsommeren 2020. De virksomhetene som vil få besøk og bli kontrollert blir plukket ut basert på risiko. Med andre ord de virksomhetene som kan være spesielt utsatt for brann.

 

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!