Nyheter
Veilederen skal gi hjelp til både forebygging av branner og tips om må gjøres når brannen er et faktum. Foto Pål Brentdal, DSB

Brannsikkerhet ved avfallsanlegg

En veileder som kan redde liv

KS Bedrift og brann- og redningstjenesten har laget den lettfattelige veilederen «Brann i avfallsanlegg». Som dagens brann på Stord dessverre viser, er slik hjelp høyst påkrevet.

Veilederen fokuserer på samarbeidet mellom avfallsanlegg og brann- og redningstjenesten. Den er ment som et verktøy for alle medlemmer i KS Bedrift som vil etablere lokale og regionale samarbeid for å forebygge branner i avfallsanlegg.

Hensikten er å forebygge branner på avfallsanlegg, og gi målrettet informasjon om hva som må gjøres når skaden først er ute. Men det viktigste av alt: den kan bidra til å redde liv og helse – og skåne miljøet.

Praktisk info

Heftet inneholder en sjekkliste over hva avfallsanlegg bør ha gått gjennom lenge før en brann oppstår, den avklarer ansvarsforhold, går inn på varslingssystemer og -rutiner og peker på både tekniske og organisatoriske tiltak.

Den omtaler blant annet risikoanalyser og driftsstans, minner om viktigheten av å forsikre anleggene og kommer inn på de juridiske rammene ved brann.

KS Bedrift har, sammen med brann- og redningstjenesten, laget veiledningsheftet «Brann i avfallsanlegg». Den gir råd om forebyggingen av branner, øvelser og samhandling dersom det skulle brenne. Illustrasjon: KS Bedrift

Flere har bidratt

Det er altså KS Bedrift og brann- og redningstjenesten som står bak folderen, men også forsikringsselskapet KLP har vært med. Også Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) har kommet med innspill

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært veldig positiv til arbeidet og har akkurat bedt om å få den digitalt for spredning, forteller Svein Kamfjord, direktør Avfall og gjenvinning i KS Bedrift, til avfallsbransjen.no.

Til alle medlemmer

Veilederen skal snart distribueres til alle medlemmer i avfall og brann og vil dermed dekke alle kommunale avfallsanlegg i Norge.

– Den vil nok også brukes av brannvesenet i dialog med private avfallsaktører, tilføyer Kamfjord.

Kortversjonen av veilederen distribueres i mindre kvanta, men det jobbes også med en utvidet versjon. Den skal legges ut digitalt senere, sammen med lover og regler for brannsikkerhet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!