Nyheter
Avfallsforebygging og materialgjenvinning står i sentrum når bransjens aktører møtes til byggavfallskonferansen i februar neste år. Illustrasjonsfoto: Byggenæringens Landsforening (BNL)

Byggenæringen tar «sirkulære grep»

Byggenæringen har den siste tiden jobbet mye med hvordan den kan lykkes med sirkulær økonomi. Byggavfallskonferansen 2020 bærer preg av det.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppstår det rundt 1,8 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, samt ytterligere nesten én million tonn fra anleggsaktivitet. Til sammen utgjør dette 25 prosent av alt avfall i landet.

Behovet for materialgjenvinning er altså stort. Miljøforumet til Byggenæringens Landsforening (BNL) har derfor fokusert spesielt på mulighetene som finnes for at næringen kan lykkes med sitt bidrag til den sirkulære økonomien.

Mål om 70 prosent gjenvinning

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020 har som kjent som målsetting at Norge skal oppfylle EUs mål om 70 prosent materialgjenvinning av avfallet innen bygg og anlegg (såkalt BA-avfall) i løpet av 2020.

Ifølge årets rapport «Statistikk over BA-avfall», som ble laget av Mepex for NHP-nettverket, lå andelen materialgjenvinning på 55 prosent i 2016. Der vurderes det som realistisk å oppnå 70-prosent-målsettingen.

Mindre avfall og mer gjenvinning

Det er dette Byggavfallskonferansen 2020 ta for seg når bransjens aktører møtes i Oslo 4. og 5. februar: materialgjenvinning og avfallsforebygging. Det er ventet over 300 deltakere.

Bak konferansen står Miljødirektoratet, BNL, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Nelfo, Norsk forening for farlig avfall (NFFA), Norsk Industri og avfallsselskapene RENAS og RIF.

Søkende bedrifter

Mer enn 20 foredragsholdere står på programmet og skal snakke om temaer som ombruk av betong og anleggsavfall, digitalisering og miljøgifter som asbest i bygg og anlegg.

– Vi opplever at det er mange bedrifter som er søkende og fremoverlente her, og at noen store bestillere ønsker å stille de riktige kravene, sier Rannveig Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

Den «sirkulære gipsfabrikken» er bare ett av en rekke gode eksempler på sirkulære løsninger. Foto: Norsk Gjenvinning Norge

Gode sirkulære eksempler

Gips, glass, isolasjon, plast, trevirke – alt dette er materialer som kan gjenvinnes eller brukes om igjen. Og bransjen jobber fortløpende med nye, sirkulære løsninger.

En rekke aktører står klare til å fortelle om dem, blant annet Thomas Mørch fra Norsk Gjenvinning og New West Gipsgjenvinning om gipsfabrikken i Holmestrand som avfallsbransjen.no presenterte i midten av august.

Hans Joachim Motzfeldt fra Rockwool tar opp hvordan brukt steinull kan gjenvinnes, mens Kjetil Hausken fra Geminor snakker om hvordan returtre kan bli til sponplater. Også ombruk av vinduer og planglass blir tema. Per Henning Graff fra Glass- og Fasadeforeningen har sett nærmere på potensialet.

Produsentene ligger altså ikke på latsiden, og mulighetene til sirkulære løsninger er mange, mener BNL.

Her finner du hele programmet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!