Nyheter
Biozins planlagte bioråoljefabrikk skal bygges på nabotomta til Bergene Holms sagbruk Nidarå. Det ligger på Jordøya i Åmli. Foto: Bergene Holm

Shell med finansiell støtte til bioråolje-fabrikk i Åmli

Norske Biozin Holding har inngått en avtale med Shell om finansiell støtte – for å få bygget et fullskala produksjonsanlegg for bioråolje i Åmli, Aust-Agder.

Shells økonomiske bidrag skal gå til forstudien av prosjektet, understreker det Sandefjord-baserte selskapet i en pressemelding. De samlede investeringene for anlegget er anslått til 3,5 milliarder kroner.

Stort økonomisk løft

På forsommeren tildelte Innovasjon Norge 30 millioner kroner til forprosjekteringen av Åmli-fabrikken, gjennom den såkalte Miljøteknologiordningen. Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet med 4,85 millioner kroner som gikk til gjennomføring av konseptutviklingen, opplyser selskapet.

Forprosjekteringen skal være avsluttet tidlig i 2021. Den anslåtte kostnaden for denne fasen av prosjektet ligger på 250 millioner kroner.

Kan erstatte fossilt drivstoff

Planen er at produksjonsanlegget i Åmli skal omdanne råstoff fra skog (som skogsrester og biprodukter fra sagbruk) til såkalt avansert andregenerasjons bioråolje – Biozin®.

Biodrivstoffet vil kunne erstatte fossilt drivstoff i alt fra privat- og lastebiler og anleggsmaskiner til båter og fly.

Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS, er glad for å ha fått avtalen med Shell i havn. Foto: Bergene Holm 

Shell-teknologi

Biozin Holding AS har valgt Shells IH2®-teknologi til konverteringsprosessen, forutsatt at den passerer endelig teknologikvalifisering, opplyser selskapet. Den er utviklet av Shell Catalysts & Technologies som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell.

I løpet av forprosjekteringsfasen skal Biozin Holding «videreutvikle grunnlaget for sin endelige investeringsbeslutning, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget», heter det videre.

1.000 tonn biomasse per dag

Når det første Biozin-anlegget er i drift, vil den kunne konvertere rundt 1.000 tonn tørket biomasse per dag. Bioråoljen kan så raffineres, og eventuelt blandes, før den distribueres som et renere drivstoff.

Veien til et renere energisystem

– Vi er meget tilfreds med denne avtalen som gir oss et viktig bidrag til å realisere et full-skala produksjonsanlegg, sier Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS.

Og Andrew Murfin, direktør for Avansert Biodrivstoff i Shell, siteres på følgende:

– Biodrivstoff kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av luftfart, maritim og tungtransport. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til en vellykket overgang til et renere energisystem.

Fakta om Biozin Holding AS

Biozin Holding AS er et norsk selskap som eies av Biozin AS (78,7%), et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Svenske Preem AB eier den resterende aksjeposten.

Skogsrester og biprodukter fra sagbruk kan omdannes til avansert andregenerasjons bioråolje. Foto: Biozin Holding

Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Biozin AS har identifisert potensielle steder for ytterligere produksjonsanlegg for biozin® i flere kommuner i Sørøst-Norge.

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 440 ansatte og en omsetning på over 1,6 milliarder kroner. Bergene Holm AS driver sju fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.

Preem AB er Sveriges største raffineri- og drivstoffselskap, med oljeraffinerier i Lysekil og Göteborg. Preem AB prosesserer hvert år over 18 millioner kubikk råolje og leverer bensin, diesel, tungolje og fornybart drivstoff til bedrifter og privatkunder i Sverige og Norge.

Preem AB har rundt 1.500 ansatte og en omsetning på nærmere 100 milliarder svenske kroner.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!