Nyheter
Den indiske regjeringen foreslår å ratifisere Hongkong-konvensjonen for forsvarlig opphugging av skip. Foto: Norsk Rederiforbund

India vil følge reglene for skipsopphugging

Den indiske regjeringen har foreslått å ratifisere Hongkong-konvensjonen for forsvarlig resirkulering av skip.

Vedtas den, vil ti land ha sluttet seg til et internasjonalt regelverk som kan bedre standarden i opphuggingsindustrien. India vil med dette bli det første store landet i Asia som hugger opp skip og som ratifiserer Hongkong-konvensjonen. Den stiller krav til både skip og verksted gjennom en rekke retningslinjer.

I 2018 tok India imot mer enn 250 fartøy på nesten fem millioner bruttotonn.

Et skritt på vei

– At India nå ratifiserer avtalen, er et svært viktig skritt på veien mot at konvensjonen kan tre i kraft. India resirkulerer mellom 25 og 35 prosent av verdens utrangerte tonnasje. Det er derfor helt avgjørende for at konvensjonen skal tre i kraft, mener Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Ennå ikke trått i kraft

Hong Kong-konvensjonen for forsvarlig gjenvinning av skip ble vedtatt i 2009 av den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO, men har så langt ikke trått i kraft.

Flere flaggstater holder nemlig sin tilslutning i bero, i påvente av ratifisering fra huggeland.

Venter på de store huggelandene

– At India nå vil ratifisere, betyr at de andre store huggelandene som Kina, Bangladesh og Pakistan sitter med nøkkelen til videre fremdrift og ikrafttredelse, poengterer Solberg.

Trenger større oppslutning

Konvensjonen trer i kraft 24 måneder etter tilstrekkelig oppslutning.

– Alle tegn på at denne datoen nærmer seg, vil motivere land og verksteder til å sette fart i utviklingen, mener direktøren.

I januar i år ratifiserte Tyrkia Hongkong-konvensjonen. I februar fulgte Nederland etter.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!